Die eerste vertaling van die Bybel in Afrikaans het in 1933 verskyn. In 1953 is daardie vertaling hersien en opnuut uitgegee.

Ons sou 30 jaar wag vir ’n volgende vertaling. ’n Dinamies-ekwivalente Afrikaanse vertaling van die Bybel (wat die Bybel laat klink het of dit in Afrikaans en in ons eie tyd geskryf is) is in 1983 bekendgestel, en ’n hersiening daarvan weer in 1992. Dis die weergawe van die Bybel wat ons Sondag vir Sondag in die NHKA se eredienste gebruik.

In die eerste dekade van die huidige eeu is die Bybel vertaal om vir dowe lesers met ’n kleiner woordeskat meer verstaanbaar te wees.

Al hierdie vertalings is gemaak onder die sambreel van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika (BSA), en al wat ’n Afrikaanse kerk is, was daarby betrokke, sodat geen moontlikheid bestaan het vir een geloofs- of teologiese tradisie om ander te oorheers nie.

Intussen het, in navolging van verskeie Engelse Bybelvertalings, talle uitgawes van die Bybel verskyn wat nie onder die wakende oog van die BSA of met die samewerking van alle belanghebbende Afrikaanse kerke vertaal is nie. Daar is nie in beginsel fout met sulke vertalings nie; die bedoeling was nooit om te mislei nie, hulle almal het verstaanbaarheid vir eietydse Afrikaanssprekendes in die oog gehad, want die taal verander. Dié vertalings klink dus nóg meer na hedendaagse Afrikaans as dié van 1983.

Ná 1983 is die gemis egter aangevoel vir ’n Bybel wat, nes die 1933/53-vertaling, in herinnering wil roep dat die Bybel ’n antieke teks is, waarvan die oorspronklike reeds millennia oud is, en nou eers in Afrikaans gelees word. Dit moes daarom meer klink na ’n vertaling as na gesproke Afrikaans.

Verstaanbare vertaling is altyd prioriteit, en dalk, wie weet, boet die Bybel 2020-vertaling ietwat in aan die maklike verstaanbaarheid wat ons uit die 1983-vertaling gewoond is. Daar is al by geleentheid gesê dat die 2020-Bybel die kansel in die oog het, dat dit die Bybel van die erediens moes wees, waar predikante die moeiliker gedeeltes aan gelowiges kan verklaar. En tog wil ons ook die Bybel self en op ons eie kan lees. Dis dus net moontlik dat jy, met die lees van die nuwe vertaling, sal verkies om liefs by vorige vertalings te hou. Daar is ook nie fout daarmee nie.

Hou tog maar net in gedagte dat in elke vertaling nuanses en betekenis skade kan ly, en daarom is die beste raad vir Bybelstudie die noukeurige vergelyking van al die vertalings wat tot jou beskikking is. Daarvoor sal die 2020-uitgawe waardevol wees.

Intussen het ons insigte in die tale van die brontekste aansienlik ontwikkel sedert ons laas in 1983 ’n volledige Afrikaanse vertaling gemaak het. Van die 2020-Bybel kan jy die nuutste en beste insette oor wat ons tans van die antieke tekste weet, verwag.

Wat oorbly, is om dankbaar te wees vir die mylpaal in Afrikaanses se geloofslewe wat ons hierdie komende naweek bereik. Hiermee ontvang ons met vreugde ’n verdere poging om, in Afrikaans, ’n eerlike, akkuraat opgedateerde dog altyd bronteksgetroue weergawe van die Bybel te lese te kry, die Woord van God soos dit moet klink.

Ons dank die Here vir die voorreg om God nog te kan hoor Afrikaans praat.

Ons dank die Here vir die kundiges wat gelowig aan die vertaling meegewerk het.

Ons dank die Here vir die Bybelgenootskap van Suid-Afrika.

Dankie, Here, vir die Bybel 2020-vertaling.

 

(Hierdie teks is ’n meningstuk. Die standpunte in die teks is nie noodwendig die beleid of standpunte van die NHKA nie.)

af
af
Deel met behulp van
Copy link