Foto byskryf:  Voor van links na regs: Althea Jansen van Vuuren, Yvette Marais en Louizé Stoltz. Agter: Hanri Aucamp, Wilma Lötter, Lamé Janse van Rensburg en Wilmeri Ehlers. Afwesig: Lynette Lötter en Sariné Potgieter.

Vanweë die verminderde getal studente oor al die jaargroepe heen, is besluit om die jaargroepe van die derde tot die vyfde jaar saam te groepeer vir die Diploma in Kerklike Bediening. Dit sorg onder meer vir ’n beter groepsdinamika.

Hierdie drie jaargroepe ondergaan dan bepaalde modules wat oor ’n driejaarsiklus aangebied word. Met die uitsondering van die jaarlikse modules rondom die erediens, deurloop die jaargroepe die volledige spektrum van modules oor ’n driejaarperiode.

Die volgende studente is vanjaar deel van hierdie groep:

Derdejaars: Wilmeri Ehlers, Althea Jansen van Vuuren, Lamé Janse van Rensburg, Wilma Lötter en Louizé Stoltz.

Vierdejaars: Hanri Aucamp en Yvette Marais.

Vyfdejaars: Lynette Lötter en Sariné Potgieter.

Die verwagte uitkoms is dat die studente na afloop van die program –

  • in staat sal wees om die teologiese kennis wat hulle in die BTh- en MDiv-graad verwerf het, toe te pas en te integreer binne die bedieningspraktyk van die Hervormde Kerk;
  • ’n pastorale identiteit en spiritualiteit binne die etos van die Hervormde Kerk sal internaliseer;
  • oor ’n basiese vaardigheid sal beskik om die verskillende fasette van die bediening op ’n professionele wyse te hanteer; en
  • die vermoë tot persoonlike introspeksie en groei sal integreer.
af
af
Deel met behulp van
Copy link