Die Lentekonferensie is deel van Excelsus se program vir Voortgesette Bedieningsontwikkeling (VBO) en word in samewerking met die Hervormde Teologiese Kollege en die VBO-Forum van die NG Kerk aangebied. Dit vind plaas vanaf Dinsdag 19 tot Donderdag 21 September 2023 by Universiteitsoord en UP.

Tema: As it is in heaven: Kerkwees hier en nou.         

Temas en leiers: Die Hemel is ’n persoon, nie net ’n plek nie (prof Stephan Joubert); As it is in Heaven (soos ek verstaan, hoe kan ons nou al op aarde iets van die hemel beleef? (Amoré Bekker); Julle sal die hemel oop sien. Saam met Jesus in Kana in Galilea (dr André Bartlett); Wees die verskil: die “hoe?” van uitreik (ds Schalk van Heerden); Tussen die hemel en die diep blou see: ’n Geïntegreerde, aardse spiritualiteit vir gewone mense (dr Marina Strydom); Reisbeplanning vir narratiewe pastoraat (dr Pieter Visser); Verhef julle harte: Hemelse liturgie op aarde (dr Dieter de Bruin); Vanuit die Ou Testament: Om die hemel op aarde te hou: rituele en identiteit (prof Sias Meyer); Vanuit die Nuwe Testament: Bloed is dikker as water: soos in die hemel, net so op die aarde (dr Annette Potgieter); Vanuit Sistematiese Teologie: Ag hemetjie tog: is dit kerkwees? (prof Danie Veldsman); Vanuit Godsdiensstudies: Inter-godsdienstige dialoog: Hoe kommunikeer ons? (prof Jaco Beyers); Vanuit Historiese Teologie: Die kerk werk anders, want kerk is anders: Gemeentebestuur in ’n tyd soos hierdie: Verleentheid of geleentheid? (prof Johan van der Merwe); Vanuit Praktiese Teologie: Praktiese Teologie: …soos in die hemel net so ook op die aarde… (dr Jacques Beukes); Vanuit Missiologie: Is evangelisasie nog Goeie Nuus? (prof Hannes Knoetze); Voor in die wapad brand ’n lig: vlugvoetigheid as hoeksteen vir veerkragtigheid (mnr Gielie Hoffmann); Geloofsleierskap – hoe om te lei deur jou geloof (dr Roedolf Botha); Hoe gaan dit (regtig) in die kerk? (dr Lourens Bosman); en Romeine 8: ’n Baie geleesde en bespreekte teks (dr Kobus Myburgh).

Meer inligting is beskikbaar by www.excelsus.org.zaexcelsus@up.ac.za

Share via
Copy link
Powered by Social Snap