Kindernagmaal

Kindernagmaal

Geagte Redaksie Dr Sanrie de Beer se artikel oor kinders en Nagmaal in Die Hervormer van Mei 2022 verwys. Dr De Beer verduidelik nie wat sy bedoel as sy sê “kinders” nie en skeer almal, van pasgebore tot pasgetroud, oor dieselfde kam. Watter ouderdom sy ook al...
Uit die Woord

Uit die Woord

Dra mekaar se laste Broers, as iemand deur een of ander sonde oorval word, moet julle wat met die Gees vervul is, so iemand in ’n gees van sagmoedigheid reghelp; maar let op jouself, dat ook jy nie versoek word nie. Dra mekaar se laste, en vervul so die wet van...
af
af