Ringsvergaderings 2020

Belangrik: Hierdie is die beplande datums. Weens die inperkings kan dit steeds verander. RING VERGADERPLEK DATUMS BLOEMFONTEIN Vanderkloof 15 en 16 Mei BOTHAVILLE Uitgestel BRAKPAN Uitgestel BRONKHORSTSPRUIT Uitgestel tot September  CHRISSIESMEER Uitgestel DORSLAND...

Uit die Woord

Jesus se opdrag Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op...
af
af