Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom… (Markus 1: 15)

Lees Markus 1: 14-28

Baie mense is verbaas as jy hulle daarop wys dat die Evangelie soos Markus dit opgeteken het, nie eens melding maak van die geboorte van Jesus nie. Daar is niks! Niks oor die bonatuurlike verwekking van Jesus nie. Niks oor die stal en die Babatjie in die krip nie. Niks oor die herders en die engele nie. Niks oor die wyse manne uit die ooste en die wrede koning Herodes nie!

Wat gaan aan met Markus? Waarom is hierdie uiters belang-rike deel van Jesus se lewensgeskiedenis oorgeslaan?

Hieroor het baie al gevra en baie het antwoorde gewaag. Die antwoord wat uiteindelik die meeste sin maak, is dat Markus dit oorgeslaan het omdat hy so haastig was om by die lyding en sterwe en oorwinning van Jesus uit te kom!

Maar het Markus dan vir ons iets te sê tydens hierdie baie besonderse tyd van die jaar? Vir seker!

Jesus se geboorte, sy koms na die aarde op hierdie uitsonderlike wyse, was immers nie bedoel om maar net ’n mooi storie te wees wat ons vir die kinders kan vertel nie! Van sy geboorte af was sy lewe immers daarop gerig om ons, die mense, weer in die regte verhouding met God te bring. Markus is dus beslis nie buite orde nie!

Dit word alles mooi saamgevat met dié woorde: Die tyd het aangebreek, en die koninkryk van God het naby gekom. Verstaan ons werklik die implikasie van hierdie woorde? Verstaan ons die ingrypende boodskap wat dit dra?

Die implikasie van sy koms spel Jesus self baie duidelik uit wanneer Hy sê: Bekeer julle en glo die evangelie. Vir doodgewone mense wat dag vir dag visse gevang het, het die koms van Jesus radikale verandering gebring. Simon en Andreas is persoonlik geroep om die visse te los, en vissers van mense te word. Jakobus en Johannes is aangesê om hul stukkende nette te laat staan en te kom meewerk daaraan om die stukkende mensdom weer heel te maak.

Die godsdienstiges, dié wat God week vir week in die sinagoge opgesoek het, het ’n nuwe leer gehoor wat vir hulle baie anders was as dit waaraan hulle gewoond was! Selfs die mens wat in die mag van ’n onrein gees was, het gehoor dat God inderdaad met almal iets te doen wil hê! Niemand is vir Hom te sleg nie, almal maak vir Hom saak!

Hoe anders is hierdie leer nie! Hoe anders as dit waaraan ons in die wêreld gewoond is…

Kersfees vir Kersfees, jaar na jaar, maand na maand, Sondag vir Sondag, kom Jesus se boodskap en oproep ook na ons toe! Na die ambagsman by sy werkbank, na die professionele persoon agter die lessenaar, na die onderwyser voor die kinders, na die huisvrou by die huis, na die boer op sy plaas, na ons almal toe… Jesus het gekom om elkeen van ons persoonlik te roep: Kom hier! Kom saam met My. Die oes is groot en die arbeiders min!

Moenie die fout maak om hierdie boodskap van God se genade en liefde by jou te laat verbygaan nie! Met Jesus se koms het die tyd aangebreek vir doodgewone mense soos ons om weer vir God as ons Vader te ken! Dit is die evangelie, die goeie nuus van Kersfees.

 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap