RSG maak groter gewag as gewoonlik van komende Sondag se gesprek op Uit ’n ander hoek, ’n program waarin alternatiewe sieninge van geloof en religie verken word. Sondag se gaste is ons prof Andries van Aarde en prof Pieter Craffert, voorheen predikant van die NG Kerk, albei Nuwe Testamentici, en albei van hulle teoloë van naam.

Teologie is die wetenskap waarmee die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika van haar predikante verwag om dit wat ons mense aanspoor om te glo, krities te verantwoord. Van alle predikante van die Kerk word vereis dat ons vaardige teoloë moet wees. Daarom het alle dominees reeds wel deeglik kennis geneem van die onderwerp waaroor die verwagte gesprek sal handel: hoedat die Jesus waarin ons glo, moontlik verskil van die man wat “in die stofstrate van Nasaret geloop het” (aanhaling uit die reklameflits van RSG).

Een van die eerste verskille wat uit die flits al blyk, is dat “Jesus na alle waarskynlikheid nie in Betlehem nie, soos die geloofstradisie dit wil hê, maar eerder in Nasaret gebore sou gewees het”.

Daar is talle ander sulke verskille wat gelowiges ewe veel sou kon verontrus.

Hoor net eers weer: Jou dominee weet al lankal van hierdie Jesus-navorsing en die resultate daarvan. En tog is ek redelik seker dat julle min daarvan sou kon agtergekom het uit wat ons Sondae preek. Nie omdat hierdie inligting nie belangrik is nie, ook nie omdat ons ons daarvoor doof hou nie. Inteendeel, ons hou in ons Skrifuitleg en teologiese besinning daar deeglik mee rekening: Dis noodsaaklike wetenskap wat die kerk en haar predikers versigtig moet instel op waarheid. Ons wil immers van Jesus alles te wete kom wat daar van Hom te wete is.

Maar nee, as ons preek, lieg ons nie.

Kom dit by prediking, was die kerk van alle eeue se fokus op die Bybel se weergawe van wat die vroeë kerk oor Jesus geglo het. Dat daar in die tyd van Jesus se dood af totdat die Nuwe Testament se eerste briewe en Evangelies die lig gesien het, teologies oor Jesus besin is, is beslis. Dat ons mag, en so ver dit moontlik is, moet gaan kyk na hoe ons geloofsinhoude hul beslag gekry het, staan soos ’n paal bo water. Dat ons daardie inligting moet verreken, spreek vanself. Die “historiese Jesus”-studie het sy plek.

Wel, waarby het die kerk toe uitgekom? Die Bybel is vir ons die Woord van God, en Jesus Christus die vleesgeworde Woord. Hieroor het ons nog geen rede vir twyfel nie.

Ja, dit is so dat mense wat van sulke studies hoor, geloof verloor. Dit het byna met my ook gebeur. Ek onthou baie goed my eie ontsteltenis toe prof Jimmie Loader op ’n dag in die Hebreeus 2-klas gesê het Jona is ’n storie. (Sou hy net bygevoeg het “amper so iets soos Jesus se gelykenisse”, sou dit my baie wroeging gespaar het.) Maar ek was ’n buitengewoon brose 18 jaar oud. Ek het met hom ’n afspraak gemaak om agter die kap van die byl te probeer kom. Nou kyk, vir prof Loader was ek sommer baie bang, en die afspraak met hom het moed geverg.  Maar my geloofskrisis was erg genoeg om hom van aangesig tot aangesig te trotseer. Nee, die akademie is nie ’n vriendelike plek nie. Dis beslis nie die kerk nie. Miskien was dit ook prof Loader se hele idee om my naïewe denke met geestelike harsingskudding te dokter, want met gemoedsrus is ek nie daardie dag daar van hom af weg nie.

Ek vermoed dit kan Sondagaand met jou ook gebeur. Ek wou net hê jy moet weet ons was ook al daar, en ons glo steeds.

 

(Hierdie teks is ’n meningstuk. Die standpunte in die teks is nie noodwendig die beleid of standpunte van die NHKA nie.)

af
af
Deel met behulp van
Copy link