Dit skrywe ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie. En as een van ons sondig – ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sondes; en nie net vir óns sondes nie, maar ook vir dié van die hele wêreld. (1 Johannes 2: 1-2)

In die Nuwe Testament is daar verskeie “titels” of “name” waarby ons die Here Jesus leer ken, onder andere Goeie Herder … Messias … Woord … Wingerdstok … Bruidegom, om maar net ’n paar te noem. En hoewel al hierdie titels waar en mooi is, is daar een titel van ons Here Jesus wat vir ons geloof vandag groot betekenis moet hê – dié titel wat in ons teksvers gebruik word: “voorspraak”. Want dit is waaroor ons viering van Hemelvaart gaan…

Die hemelvaart van Jesus is nie net iets op ons kerklike kalender wat heenwys na ’n gebeure van ’n paar millenniums gelede nie. Nee, dit is van belang vir ons geloof hiér en nóú. En ja, die Here Jesus is vandag Koning van die konings en Here van die heersers, soos Johannes tereg ook sê (vgl Op 19: 16). Maar dit is titels soos Middelaar, Voorspraak en Advokaat wat ons belewenis van die Here Jesus relevant maak. Nóú is die Here Jesus ons Middelaar. Nóú is Hy ons Voorspraak by God, die Vader. Nóú is Hy ons Advokaat voor die Hemelse Regter.

En daarom is dit goed dat ons sal besef dat ons geloofsbelydenis in die hemelvaart van die Here Jesus baie meer sê as maar net wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Met hierdie belydenis sê ons wat gebeur tans, op hierdie oomblik, in die hemel, terwyl ons op aarde die Here Jesus se Naam op ons lippe neem … of terwyl ons dit nie doen nie!

Elkeen wat hom voor die mense openlik vir My uitspreek, vir hom sal Ek My ook openlik uitspreek voor my Vader wat in die hemel is. Maar hom wat My voor die mense verloën, sal Ek ook verloën voor my Vader wat in die hemel is (Matt 10: 32-33). Met ander woorde, die Here Jesus is tans besig om vir ons “in te tree” by God die Vader … of Hy is nie! Dít is wat die woord voorspraak beteken.

Die titel Voorspraak kom van die Griekse woord paraklētos. Die Griekse woordjie para beteken “langsaan”, en die woordjie klētos beteken “om geroep te word”. Om die Here Jesus te beskryf as ons paraklētos, ons Parakleet/Voorspraak, beteken dat Hy geroep is om langs ons te kom staan … om ons saak te behartig … om namens ons in te tree … om ons Voorspraak te wees … om ons Advokaat te wees.

Die woord paraklētos kom net in Johannes se geskrifte voor. Net hy gebruik hierdie woord om daardie besonderse verhouding tussen ons en die Here Jesus te verduidelik, daardie verhouding tussen ’n advokaat en sy kliënt voor ’n regterstoel.

En dít is waarom die hemelvaart van die Here Jesus vir ons so belangrik is. Ons bely hiermee dat ons reeds ’n Advokaat in die hemel het, terwyl ons nog nie daar is nie. Hierdie Advokaat, ons voorspraak by God, is tans besig om ons herstelde verhouding, vanweë ons geloof in Hom, suksesvol te verdedig. Ons roem op sý verdienste aan die kruis. En Hy beskerm ons met sy bloed teen die regverdige oordeel van God oor die sonde.

Ds Johann C Marnewick, Johannesburg-Wes

af
af
Deel met behulp van
Copy link