Die NHKA moes onlangs opnuut afskeid neem van drie predikante, en ’n gewese predikant van die Kerk.

Prof GMM (Gert) Pelser (86) is Vrydag 12 Augustus in ’n hospies oorlede nadat hy aan die einde van Mei vanjaar gediagnoseer is met pankreaskanker (graad 4). Sy roudiens op Vrydag 19 Augustus vanuit Gemeente Wapadrant is gelei deur prof LJS (Lourens) Steenkamp. Prof Pelser is in 1960 georden en het gedien in gemeentes Randfontein, Pretoria-Wes, Voortrekkerhoogte, Philadelphia en Delmas, en was hoogleraar aan die Universiteit van Pretoria. Hy was ook direkteur van die Sentrum vir Teologie en Diens. Hy het in 2001 emeritaat aanvaar. Ons innige simpatie gaan aan sy vrou, Sarie, en hul familie.

Ds F du C (Francois/Lappies) Labuschagne (91) is Sondag 14 Augustus oorlede na ’n lang siekbed. Hy is die vorige week uit die hospitaal ontslaan en is tuis oorlede. Sy roudiens op Vrydag 26 Augustus het, na afloop van die teraardebestelling, vanuit Gemeente Pierneef plaasgevind en is gelei deur sy swaer, ds WH (Wilhelm) Steyn. Ds Labuschagne is in 1954 georden en het gedien in gemeentes Johannesburg-Suid, Durban-Suid, Nigel en Pretoria, en het in 1994 emeritaat aanvaar. Ons innige simpatie gaan aan sy dogter, Sonia, en hul ander naasbestaandes. Sy vrou, Ria, is in Julie 2021 oorlede, en twee van hul drie kinders, Isabel en Kobus, het hulle vroeër ontval.

Ds GC (Gerrie) Senekal (55) van Gemeente Lichtenburg is Woensdagaand 17 Augustus na ’n hartaanval oorlede. Hy het enkele jare gelede ’n pasaangeër gekry. Die roudiens op Dinsdag 23 Augustus vanuit Gemeente Lichtenburg is gelei deur dr FJ (Frikkie) Labuschagne. Ds Senekal is op 10 Mei 1992 georden, en na sy diensplig in die SA Polisie het hy gedien in gemeentes Noordelike Pretoria, Steelpoort, en sedert 2003 in Lichtenburg. Ons innige meegevoel gaan aan sy vrou Annatjie, hul kinders Marnus, Karieka (en haar man Gideon), Gerhard en Stiaan, en sy famile en vriende.

’n Voormalige predikant van die NHKA, JPC (Jasper) van der Westhuizen (52), is Donderdagmiddag 28 Julie oorlede. Sy roudiens op Saterdag 13 Augustus vanuit Gemeente Randfontein Midpark is gelei deur dr EB (Ernest) Marran. Ons innige meelewing gaan aan sy vrou, Cia, en hul naasbestaandes. Tydens sy predikantskap het (ds) Van der Westhuizen gedien in gemeentes Primrose-Oos, Hendrina/Breyten, Vryburg, Randfontein Midpark en Westonaria.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap