Belangrik: Hierdie is die beplande datums. Weens die inperkings kan dit steeds verander.

RING VERGADERPLEK DATUMS
BLOEMFONTEIN Vanderkloof 15 en 16 Mei
BOTHAVILLE Uitgestel
BRAKPAN Uitgestel
BRONKHORSTSPRUIT Uitgestel tot September 
CHRISSIESMEER Uitgestel
DORSLAND Uitgestel tot Augustus
GERMISTON Germiston 13 September
HEIDELBERG Greylingstad 9 Mei
HEILBRON Uitgestel
JOHANNESBURG Uitgestel
KLERKSDORP Uitgestel
KROKODILRIVIER Brits 18 Mei
KRUGERSDORP Krugersdorp-Wes 6 Junie
LAEVELD Tzaneen 7 Junie
LOSBERG Westonaria 6 Junie
LYDENBURG Nelspruit 15 Augustus
MAQUASSI Ottosdal 14 Junie
MIDDELBURG Afgestel
NOORDELIKE NATAL Newcastle 9 Mei
NOORD-KAAPLAND Uitgestel
OOS-KAAPLAND Uitgestel
PIETERMARITZBURG Uitgestel
POTCHEFSTROOM Uitgestel
POTGIETERSRUS Uitgestel
NOORDELIKE PRETORIA Oos-Moot 16 Mei
PRETORIA Wapadrant 17 Mei
PRETORIA-NOORD Hartebeeshoek 7 Junie
PRETORIA-WES Uitgestel
ROODEPOORT Uitgestel
RUSTENBURG Rustenburg-Kloof 26 Mei
SWELLENDAM Uitgestel
TRICHARDTSFONTEIN Trichardtsfontein 10 Mei
VEREENIGING Uitgestel
WATERBERG Naboomspruit 3 Junie
WES-KAAPLAND Kaapstad 1 Augustus
ZEERUST Zeerust 10 Oktober
ZOUTPANSBERG Van Warmelo 2 Junie
ZUURFONTEIN Kempten 21 Mei
Share via
Copy link
Powered by Social Snap