RING VERGADERPLEK DATUMS
BLOEMFONTEIN Bloemfontein

 

5 en 6 Mei

 

BOTHAVILLE
BRAKPAN Selcourt 7 Mei
BRONKHORSTSPRUIT Delmas 6 Mei
CHRISSIESMEER Carolina 6 Mei 2023
DORSLAND Tsumeb 12 en 13 Mei
GERMISTON Groeneweide 11 Junie
HOËVELD Eendracht 4 Maart
JOHANNESBURG Johannesburg 13 Mei
KLERKSDORP Doringkruin 21 Mei
KROKODILRIVIER Ruskoppies 8 Mei
KRUGERSDORP Magaliesburg 6 Mei
LAEVELD Letsitele 23 Julie
LOSBERG Carletonville 3 Junie
MAGALIES Noordwestelike Pretoria 7 Mei
MAQUASSI Bosmansrust 4 Junie
MIDDELBURG Dullstroom 3 Junie
NOORDELIKE BOSVELD Piet Potgieter 7 Junie
NOORDELIKE NATAL Glencoe 6 Mei
NOORD-KAAPLAND Vryburg 22 April
OOS-KAAPLAND Sionshoogte 13 Mei
PIETERMARITZBURG Durban-Suid 13 Mei
POTCHEFSTROOM Grimbeekpark 21 Mei
PRETORIA Ons Tuis 4 Junie
PRETORIA-WES Rooihuiskraal 7 Mei
ROODEPOORT El-Flora 7 Mei
RUSTENBURG Rustenburg-Suid 11 Mei
SWELLENDAM Swellendam 6 Mei
VEREENIGING Vereeniging 6 Mei
WES-KAAPLAND Stellenbosch 27 Mei
ZEERUST Ventersdorp 13 Mei
ZUURFONTEIN Zuurfontein 10 Mei
Share via
Copy link
Powered by Social Snap