Foto byskryf:  Drr Andorette Hill-Jowett en Johan Bester

Twee van die NHKA se predikante het tydens UP se herfspromosieplegtigheid in April die graad PhD in Teologie behaal.

Dr Johan Bester (Pretoria-Noord) het ’n PhD-graad in Praktiese Teologie verwerf met sy proefskrif, ’n NLP-modelleringsproses vir gemeenteontwikkeling en begeleiding. Hy ondersoek die moontlikheid om Osmer se vier vrae van praktiese teologie in gesprek te bring met die modelleringsproses van neurolinguistiese programmering. Met neurolinguistiese programmeringsteorieë en -tegnieke kan predikante en fasiliteerders bepaal wat tans in ’n spesifieke gemeente gebeur en behoort hulle ook by ander gemeentes te kan leer watter prosedures en optrede kan voorkom (wat moontlik kan gebeur). Die modelleringsproses is ’n nuttige hulpmiddel vir gemeentes om hulself beter te verstaan en die konteks van die gemeente te interpreteer, terwyl hulle die leiding van die Skrif en die brondokumente soek. Deur hierdie proses kom nuwe/alternatiewe maniere na vore om te reageer op hedendaagse uitdagings, en so word die deur oopgemaak vir ’n meer missionale en volhoubare gemeentebedieningsmodel.

Dr Andorette Hill-Jowett (emeritus) het in haar proefskrif, The experience of loss in the adoption triad: A narrative pastoral perspective, deur middel van narratiewe pastorale onderhoude met vier gesinne waarin daar aannemings was ondersoek gedoen na verlies in die aannemingsdriehoek. Van die temas wat sterk na vore gekom het, was skuld aan die kant van die biologiese ouers, die aangenomenes wat dikwels wonder hoe hul lewe sou gewees het as hulle nie aangeneem is nie, en hul verlies van biologiese en genealogiese konneksie. Die aanneemouers ervaar ook ’n verlies van hul eie biologiese kontinuïteit weens hul infertiliteit. In kontras met hierdie verliese, het die tema van hoop en inspirasie uitgestaan, soos gevind in almal in die aannemingsdriehoek se verhouding met God. Bogenoemde beklemtoon die belangrikheid daarvan om met ervare beraders te werk voordat ’n nuwe hoofstuk in die aannemingsdriehoek geskryf word.

af
af
Deel met behulp van
Copy link