Jesus se opdrag

Die elf dissipels het na Galilea toe gegaan na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle Hom sien, het hulle Hom aanbid, hoewel party getwyfel het.

Jesus kom toe nader en sê vir hulle: “Aan My is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my dissipels: doop hulle in die Naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat Ek julle beveel het. En onthou: Ek is by julle al die dae tot die voleinding van die wêreld.” (Matteus 28: 16-20)

Heil’ge Gees, U bou ’n tempel
deur die Woord wat kragtig werk.
U lei mense tot bekering,
bou so, wêreldwyd, u kerk.
U kom lei ons in die waarheid;
mense vind hul Vader weer.
Oral sing hul lof en eer.
Hul loof U in alle tale:
Halleluja! Loof die Heer!
Loof die Heer! Halleluja!

Heil’ge Gees, ons gids tot lewe,
bring ons in u waarheid saam –
dan vereer ons, God se kinders,
hartlik saam die Vadernaam.
Maak ons vry van elke dwaling,
vry van alle valse leer,
een in Christus, in ons Heer.
Ons sing saam ons lofgesange.
God drie-enig, U die eer.
Halleluja! Loof die Heer!

(Attie van der Colf,
Gesang 435: 1-2, Liedboek van die Kerk)

Share via
Copy link
Powered by Social Snap