’n Paar dekades gelede het die Afrikaanse kerke toegang gehad tot geleenthede op openbare media om eredienste uit te saai en aan godsdiensprogramme deel te neem. Oor die laaste dekade of twee het dit op enkele uitsonderings na verdwyn. Afrikaanse hoofstroomkerke het vir alle praktiese doeleindes geen TV-voetspoor nie.

Verder is die Protestantse kerke in Suid-Afrika se internetvoetspoor ontsettend klein. Daar is wel gemeentes wat eredienste op YouTube plaas, maar in vergelyking met ander groepe is daar byna niks van uitsaaikwaliteit in Afrikaans nie. Enige internetsoektog na geloofsvrae laat jou byna altyd eerste met die Jehowa-getuies of Sciëntologie se antwoorde op mense se vrae. In GLOmedia.tv het die Afrikaanse kerke en by name die Hervormde Kerk egter die geleentheid om die situasie te verander.

Tot nou toe was dit ’n gegewe om deur kanale van die SAUK en DStv te werk as jy enige inhoud wou uitsaai en was jy onderhewig aan die uitsaaibeleid van daardie kanale. Die TV-landskap is egter besig om onherroeplik te verander ná die opkoms van internetgebaseerde platforms soos Showmax en Netflix. Hierdie verwikkeling maak dit nou moontlik om sonder groot mediahuise uitsendings te doen. GLOmedia.tv stel die Kerk in staat om op die voorpunt van hierdie nuwe moontlikhede te wees. Juis daarom het die laaste Algemene Kerkvergadering in 2019 GLOmedia.tv as ’n belangrike strategiese bediening vir die Kerk geïdentifiseer.

Wie is GLOmedia.tv?

GLOmedia.tv is ’n inisiatief vanuit die Afrikaanse kerke (aanvanklik die Hervormde Kerk en die Gereformeerde Kerke, en daar is ook pogings van BybelMedia om ’n vennoot te wees). Dit is ’n digitalemediamaatskappy waarin die kerk ’n beherende aandeel het, ’n beherende rol in die direksie speel en waar ons self die uitsaaibeleid en inhoud bepaal. Die bedoeling is dus om deur GLOmedia.tv die evangelie op ’n gebruikersvriendelike manier aan die lidmate en die wêreld te bedien.

So hoe gebeur dit?  

GLOmedia.tv vervaardig en plaas dan Christelike videomateriaal van uitsaaikwaliteit op ’n digitale mediaplatform en toepassing vir slimfone en tablette. Hierdie programme is insiggewende, opvoedkundige, lidmaat-bemagtigende materiaal wat in lyn is met ons teologie. Die aanvanklike bedoeling van GLOmedia.tv is om veral op materiaal vir kleiner kinders en tieners te fokus, omdat marknavorsing dit as van die grootste leemtes in Afrikaans uitgewys het.

Naas die videomateriaal vir kinders is daar ook besprekingsprogramme waar mense se vrae en worstelinge hanteer word, daar is stories van hoop waar lidmate self vertel van die verskil wat hul geloof in hul lewens gemaak het, asook Bybelskool-episodes en insiggewende praatjies waar dieper insigte in die verstaan van die Bybel en teologie gegee word. Verder word daar ’n daaglikse oordenking opgeneem wat gratis via sosiale media versprei kan word. Die bogenoemde is die eerste fase van produksie wat reeds afgehandel is en wat reeds vanaf 16 Februarie 2020 op die platform (www.glomedia.tv) beskikbaar is.

Dit is egter slegs fase 1, want van 1 Maart 2020 rol fase 2 uit waar daar, naas dit wat reeds gedoen word, ook weekliks Afrikaanse eredienste en Afrikaanse gemeentesang opgeneem word en waartydens kerknuus en bemagtiging van lidmate ook lugtyd sal kry.

’n Sterk fokus op kleuters en kinders

Die normale in die samelewing vandag is dat ons kleuters blootgestel word aan elektroniese materiaal wat nie in lyn is met ons Christelike waardes nie en dat Afrikaanse ouers baie keer geen alternatief in Afrikaans het om aan hul kleuters te bied nie. GLOmedia.tv antwoord op hierdie behoefte deur elke week ses nuwe vyf-minuut-video’s te plaas waarna ’n kleuter verkieslik saam met sy of haar ouers kan kyk. Die formaat sal in lyn wees met die kindervriendelike formate wat oral in die wêreld groot sukses het. Die video’s sal aansluit by ’n Bybelgedeelte om te help met die kleuter se Bybelkennis en sal in lyn wees met voorskoolse en laerskool-kategesemateriaal. Die video gaan van sodanige gehalte wees dat die kleuter dit oor en oor sal wil kyk (en dit sal deel bly van die groeiende kykstof op GLOmedia.tv).

Verskillende vorme van verkondiging

Die Afrikaanse kerk is geseën met begaafde leraars en teoloë, wat die Woord van God met oorgawe aan Christene bedien. Op Glomedia.tv sal daar elke week ’n Afrikaanse erediens opgeneem word wat dan ná redigering uitgesaai word. Ons leef in ’n era waar visuele media baie belangrik is, en deur middel van redigering sal die preek met videomateriaal ondersteun word. Naas die uitsaai van eredienste, sal boodskappe in ’n TED Talks-formaat met ondersteunende videomateriaal ook vervaardig word. So kan die tydlose boodskap ook in ’n moderne formaat tot mense spreek.

As die kerk begin sing…

Nederland Zingt, ’n program met gemeentesang, is een van die gewildste programme op die Nederlandse TV-kanaal. Ook in Suid-Afrika smag mense na goeie kwaliteit kerkmusiek en gemeentesang in Afrikaans. Die hartseer is dat in sommige Afrikaanse kerke oorwegend Engelse liedere gesing word, bloot omdat die predikante nie kennis het van die moontlikhede van kerkliedere wat in Afrikaans beskikbaar is en wat steeds voortdurend geskep word nie.  GLOmedia.tv gaan in hierdie behoefte voorsien. Snitte wat onder andere uit die opnames van eredienste gemaak is, gaan saamgegroepeer word om mense in Afrikaans weer aan die sing te kry.

Hoe kry ek deel hieraan?

GLOmedia.tv funksioneer as ’n betaalkanaal (soos Netflix) en die koste beloop R49 per maand of R550 per jaar. Oupas en oumas kan ook namens hul kleinkinders inteken en so sorg dat die volgende geslagte opbouende videomateriaal het om na te kyk. Daar bestaan ook die opsie om kinders uit mindergegoede huise te borg om toegang tot die kanaal te kry. Enige persoon kan bloot die webblad www.glomedia.tv besoek, aanlyn inteken en so deel word van hierdie opwindende gemeenskap van gelowiges.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap