Beeld berig vanoggend (Woensdag 25 September 2019) dat die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika sou besluit het vroue is nou nie meer swakker nie, en dat ons op sterkte van hierdie gewaarwording die drie huweliksformuliere wat nie hiermee ooreenstem nie, herroep het.

Dis te verstane dat so berig is, maar dis ook nie heeltemal waar nie. Ons het drie huweliksformuliere met ’n nuwe vervang.  Die Kerk het tot die insig gekom dat hierdie verstaan van die Skrif kultureel beïnvloed is. Die Bybel lyk vir ons duidelik daaroor dat mans en vroue as gelykes geskep is en beelddraers van God is. Vroue is nog altyd mans se gelykes. Dit verander nie nou met hierdie besluit van die Kerk nie. Dit staan so in die Bybel. Ons kultuur het veroorsaak dat ons dit nie raakgesien het nie, of nie reg verstaan en toegepas het nie. Daarom is die nie meer nie nié wat die Kerk besluit het nie. Die Kerk het besluit dat vroue nie “die swakker geslag” is nie.

Waarom dit nou besluit? Die Kerk is ernstig besorg oor die minagting van en die huidige afgryslike geweld teen vroue (en kinders). Die Kerk kan nie handjies gevou toekyk nie. Die Kerk gaan op geen manier aandadig word aan die kulturele verwording wat vroue afmaak as minderwaardig en tweederangs nie (wat dan weer sou kon aanleiding gee tot gruwelike geslagsgeweld en misbruik).

Wie sy hand lig teen ’n vrou en haar geweld aandoen, is net so skuldig aan en strafbaar vir geweld en moord, as enigiemand anders wat geweld pleeg.

Die Kerk het wel waardering vir die beriggewing oor die Algemene Kerkvergadering in die stal van Netwerk24.

af
af
Deel met behulp van
Copy link