Die 72ste Algemene Kerkvergadering het ’n kombinasie van ervaring en nuwe bloed verkies tot lede van die Kommissie van die AKV. Al die predikantslede van die Kommissie van die 71ste AKV was herkiesbaar, en vier van die ouderlingslede.

Die AKV het die voorsitter, dr André Ungerer, herkies as voorsitter. Prof Wim Dreyer dien in die volgende termyn as visevoorsitter, met di Willem Kok en Hannes van der Merwe onderskeidelik as skriba en viseskriba. Die twee ander predikantslede is di Colin Hertzog en Leon Geel.

Die ouderlingslede van die Kommissie van die 71ste AKV wat herkies is, is oudle Faan Beeslaar, Daniël Esterhuizen, André Pieterse en Dries le Roux. Oudl Fred Paynter het vantevore reeds in die Kommissie van die AKV gedien, terwyl oudle Pieter Mulder en Petro van Niekerk as sekunduslede reeds in die verlede verskeie Kommissievergaderings bygewoon het. Oudle Simon Kotzé en Nanette van Staden is nou vir die eerste keer tot die Kommissie van die AKV verkies.

Die nuutverkose Kommissie van die 72ste AKV konstitueer direk na afloop van die AKV, en vergader vir die eerste keer op 21 en 22 November 2019.

Die nuutverkose Kommissie van die 72ste AKV.

Agter:  Oudle Pieter Mulder, Fred Paynter, Nanette van Staden, Simon Kotzé, Faan Beeslaar, Daniël Esterhuizen, André Pieterse en Dries le Roux.

Voor:  Di Leon Geel, Colin Hertzog, prof Wim Dreyer, dr André Ungerer, di Willem Kok, Hannes van der Merwe en oudl Petro van Niekerk.

af
af
Deel met behulp van
Copy link