Emerituspredikant ds AM (Anton) Swanepoel (85) is Saterdagmiddag 17 Augustus oorlede. Sy vrou, Lena, het hom in Maart 2018 ontval.

Die gedenkdiens vir ds Swanepoel was op Maandag 26 Augustus vanuit Gemeente Oos-Moot; ds André Thomas het die diens gelei. Ons innige simpatie gaan aan ds Swanepoel se familie, in die besonder sy suster, mev Marié van Niekerk, van die Sinodale Dienssentrum.

Ds Swanepoel is op 18 Januarie 1964 georden, en het gemeentes Oos-Londen, Warmbad, Lichtenburg-Oos, Carolina, Marble Hall en Wonderboompoort bedien. Hy het in 1999 emeritaat aanvaar.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap