ADV-uitreike

ADV-uitreike

Gebruik woorde, indien nodig… Dr Gerhard en Pelica Nel Moeder Teresa se treffende uitspraak sal seker altyd bly voortleef en ons inspireer: Gaan en verkondig die evangelie van die redding van Jesus Christus en, indien nodig, gebruik woorde. Daar was aanvanklik...

Voortgesette toerusting in 2019

Kerklike onderrig beteken dat lidmate toegerus en begelei word om as dissipels van Jesus Christus die evangelie met woord en daad na alle mense te bring. Die geestelike vorming van lidmate en kerklike onderrig in die algemeen is ’n saak wat deurlopend op verskillende...

Uit die Woord

Ek hoop op God U het gehoor hoe ek smeek: “Moet tog nie afsydig staan nie, gee uitkoms en red my!” U het na my toe gekom toe ek geroep het, U het gesê: “Moenie bang wees nie!” U verdedig my saak, Here, U red my lewe. (Klaagliedere 3: 56-58)   Dié wat die Here wil...
af
af