Ons as gelowiges wil graag volgens die wil van God lewe, maar het dikwels die vraag: Hoe weet ek wat God se wil is as ek besluite moet neem?

Daar is baie gelowiges wat dink God het ’n sakpas, gefinaliseerde plan vir elke mens se lewe. Jy moet dit net ontdek, dan het jy ’n antwoord op elke denkbare aspek. Hierdie plan gee vir jou antwoorde op alles: jou huwelik, jou beroep, jou finansies… ja, alles waaroor jy moet besluit.

Baie mense wat so dink, glo daar is verskeie maniere waarop God hierdie plan aan jou bekend maak – Hy doen dit deur tekens wat jy net moet raaksien, buitengewone gebeurtenisse, drome, jou gewete, tekste in die Bybel. En soms glo hulle jy moet net lank genoeg bid, dan sal jy ’n antwoord vind. Dit kan moontlik so wees.

Op grond van deeglike navorsing sê die meeste teoloë egter dat God, omdat Hy die almagtige God is, op enige wyse sy wil aan ons bekend kan maak. Alles is vir Hom moontlik. Dit wat mense glo oor hoe God se wil werk, is egter nie sonder meer die aanvaarbare nie.

Uit die Bybel is dit duidelik dat God se wil net een Naam het, en dit is Jesus Christus. In Johannes 6: 40 lees ons dit is die wil van God dat almal sal glo in Hom wat deur God gestuur is. Ons lees ook in Filippense 2: 9-11 dat dit die wil van God is dat almal, in hemel en op aarde, elke knie, voor Jesus sal buig en dat almal sal bely dat Hy die Here is. God se wil is die herstel van die verhouding tussen Hom en die wêreld deur Jesus se koms en alles wat Hy gedoen het.

Die boodskap van die Ou en Nuwe Testament getuig hiervan. Die boodskap van die Ou Testament is: God het die volk Israel uitgekies om die ganse wêreld te verlos (Gen 12: 3)

Die hele Nuwe Testament van Matteus 1 tot Openbaring 22 verkondig Jesus aan ons. In Hebreërs 1: 1 lees ons God het voorheen op baie maniere met die mens gepraat, maar in die laaste van die dae, dit is sedert die geboorte van Jesus, met ons gepraat deur sy Seun, Jesus Christus. As ons dit so kan stel: God het alles wat Hy vir ons wou sê, deur Jesus gesê.

Dit wat God vir ons gesê het deur Jesus, glo ons is vir ons opgeteken in die Bybel. Dit beteken nou ook nie weer dat daar in die Bybel ’n “Jesus-teks” vir elke saak in my lewe is nie. Wanneer ons biddend vir antwoorde in God se Woord soek, hou ons egter nie op om mense te wees nie. Ons is 100% van God se antwoorde afhanklik, maar ons is ook 100% verantwoordelik om self oplossings te soek. In dieselfde asem sê Jesus: Bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind (Matt 7: 7). Bid en soek. Bid en werk. Die Here gee vir die voëls van die hemel kos, maar gooi dit nie in hul neste nie. Hulle moet dit self gaan soek.

In Filippense 1: 9-10 leer ons dat ons met al die vermoëns wat God ons gegee het – hart, hand en verstand – moet soek na antwoorde.

Wat is vir ons nou die pad wat ons moet loop?

  • Glo in Jesus.
  • Volg in sy voetspore deur al jou vertroue in Hom te plaas en Hom te dien met al jou kragte.
  • Laat die Bybel die lig op jou pad en die lamp voor jou voet wees.
  • Gaan met alles in gebed na God.
  • Gebruik al jou vermoëns en alle hulpbronne as jy besluite moet neem.

Op die ou einde bly ons steeds mense wat deur ’n spieël en ’n raaisel kyk, en daarom sal ons gebed altyd moet wees:

Leer my u wil, Heer, u doel met my –
U, Pottebakker, met my, die klei.
Vorm my en maak my volgens u wil;
op U vertrou ek, nederig stil.
(Gesang 528: 1)

 

Lees in die volgende aflewering oor Covid-19 en die wil van die Here.

 

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.)

af
af
Deel met behulp van
Copy link