Broers en susters, vriende, en N en N:

Vergun my die geleentheid om op hierdie mooi dag in julle lewens ‘n paar gedagtes te wissel oor die paar verse in Habakuk, wat ek, op julle versoek, vir ons aan die begin saamgelees het.

In hierdie gedeelte vind ons Habakuk waar hy besig is om te bid.  En in sy gebed, sien ons, doen hy twee dinge:  Hy dink na oor die dade van God in die verlede, en vra dat God dieselfde dinge aan Hom en ander nou, en in die toekoms, sal doen.  Kom ons kyk vinnig na hierdie twee sake.

Wanneer ‘n gelowige in die Ou Testament aan die magtige dade van God gedink het, glo ek, is dit maklik om ‘n paar daarvan op te noem, al staan dit nie hier nie.  Wat het God vir die gelowiges in die Ou Testament gedoen?

  • die volk uit Egipte gelei;
  • vir 40 jaar in die woestyn versorg;
  • hulle die beloofde land gegee;
  • oorwinnings oor heidense volke;
  • hulle in Jerusalem laat bly, by die tempel, sy huis;
  • nog meer:  met hulle ‘n verbond gesluit;
  • sy ewige trou beloof; en
  • ook sy ewige teenwoordigheid.

Ja, Hy sou vir hulle sorg, hulle help/bystaan/uitred.  Hy sou hulle God wees.

Maar nou was die toekoms vir Habakuk en sy mense donker.  Daar was geweldige onreg in die land.  Kom ons sê sommer in kort, sonder om daarop uit te brei, dat die mense mekaar op verskillende maniere geweldig te na gekom het.  En ook oorlog op die horison gedreig.  Dus:  Die hede was lelik, en die toekoms was maar donker.

En daarom bid Habakuk vir ‘n tweede saak.  Gee weer Here, vra hy, al daardie mooi dinge (beloftes/trou/hulp) vir ons, nou, en in die toekoms.  Wees geduldig met ons, ontferm U oor ons.  Gee vir ons weer die goeie.

Hierdie gebed van Habakuk, N en N, kon net sowel in vandag se tye gebid word, en word seker ook gebid.  Want ons omstandighede vandag is nie baie anders as in die tyd van Habakuk nie.  Dus: eintlik ‘n bekende gebed.  Maar ook ‘n gebed wat ek hoop ook julle nog baie saam sal bid.

Hoe sou julle, N en N, hierdie gebed van Habakuk in die huwelik bid?  Julle sou kon sê: Here, dankie vir alles wat U in die verlede aan ons gedoen en vir ons gegee het.  Jesus Christus, die geloof, U alomteenwoordige liefde en vergifnis.  Maar ook:  pragtige, gelowige ouers, wat ‘n pragtige voorbeeld vir ons was.  Ontelbare talente, vermoëns en geleenthede.  Vriende en ander familie wat ons grootword proses met liefde en belangstelling dopgehou het.  Soveel ondersteuning wat ons van soveel ander ontvang het.  Maar Here, dankie ook dat U ons vir mekaar gegee het.  Dat ons mekaar kan hê om saam die lewenspad van nou af te stap.

En juis daarom Here, waar ons nou saam die lewe ingaan, wil U nie tog ook met ons wees nie.  Wil U nie ons huwelik seën, elke dag met ons wees nie.  Here, as dit U wil is, gee ons die goeie, gee ons die voorreg om U elke dag in ons lewens teenwoordig te kan beleef, vergewe ons, wees geduldig met ons, ondersteun ons.  En here, leer ons om die dinge wat ons van U ontvang, ook vir mekaar te gee.  Dieselfde liefde, dieselfde genade, geduld, vergifnis, ondersteuning, trou en versorging.

En, Here, wil U veral met ons wees daar waar ons seker ook sal swaarkry.  Wees met ons in al ons sorge, hartseer, mislukkings en teleurstellings.  Tel U ons hande op waar ons dit nie meer self sal kan doen nie, gee moed waar moedeloosheid ons mag bedreig, gee hoop waar hooploosheid aan ons mag vreet.

‘n Gebed soos hierdie, N en N, is nie moeilik om te bid nie.  Julle sal met my saamstem.  Wanneer dit goed gaan, maar veral wanneer dit nie so goed gaan nie.  Tragies, miskien bid ons dit net wanneer dit sleg gaan.  Nie dat dit verkeerd is om soos Habakuk te bid wanneer ons voel die lewe wil oor ons spoel nie.  Wanneer ons voel alles word vir ons te veel nie.

Maar, en dit is die groot maar, wanneer julle bid, hierdie soort gebed bid,  moet julle altyd probeer om dit opreg en met die regte gesindheid te bid.  Wat bedoel ek hiermee?  Wat maak ons as gelowiges heel dikwels wanneer dit sleg gaan?  Ons sê:  Man, dit is so dat daar op hierdie stadium baie bekommernisse, gemisse, hartseer of wat ook al in jou lewe is.  Moet egter nie net teen dit vaskyk nie.  Probeer ook raaksien al die ander goeie dinge wat jy nog steeds van God ontvang, al is daar ook seer in jou lewe.  Tel net jou seëninge, tel hul een vir een (soos die bekende liedjie lui), en gou sal die wolke voor die son verdwyn.

En ook dit is nie verkeerd nie.  Maar, N en N, dit is nie hoekom ons in God glo nie.  Ons glo tog nie in God net omdat ons Hom byderhand wil hê om ons te help waar onsself nie meer raad weet met die lewe nie.  God is tog nie net ‘n reseppie vir die lewe nie.  Julle het tog nie besluit om in die kerk te trou, waar God en sy Woord teenwoordig is, net om seker te maak dat julle Hom op die pad saam vat sodat Hy daar kan wees as julle Hom nodig het nie.

Geloof, N en N, is nie ‘n reseppie vir die lewe en die huwelik nie. Omdat julle glo, beteken dit nie julle sal gelukkig wees nie.  En ons bid tog nie ook net omdat ons glo dat deur die gebed ons krag sal ontvang om die stampe en stote van die lewe te kan hanteer nie.  Nee.  Dit sou kortsigtig wees.

Hoekom?  Omdat gemeenskap met God, geloof in God, ‘n vreugde op sigself is en behoort te wees.  Habakuk het tog nie begin deur voor God te gaan staan en gesê:  Ek is seker, iewers vorentoe sal dit moeilik gaan.  So, hoe moet ek my geestelik voorberei om op die dinge wat miskien aan die kom is.  En daarna ‘n reseppie ontwerp wat hom in staat sou stel op die lewenspad te stap nie.

Nee.  Hy het God geken.  Hy het God elke dag op sy lewenspad ontmoet.  In alles waarmee hy besig was.  En dit was vir hom so oorweldigend om God so naby aan hom te kon hê dat hy kon bely dat God meer was as al die seëninge wat God hom al ooit gegee het.

Dit wil sê, sy resep was nie om maar net te bid of sy seëninge te tel nie.  Sy resep was om God te ken.  Te soek na God.  Te smag na God.  Te verlang na God.  Te leef saam en by God.  En omdat hy dit gedoen het, kon hy God se seëninge waardeer, en ook weet:  In swaar tye wat mag kom sal God, soos in die verlede, nie op ‘n ander plek wees, as by hom nie.

Wie so leef, N en N, het nie resepte vir die lewe en ‘n gelukkige huwelik nodig nie.  Want hulle het God, en daarom niks meer nodig nie.  En wie God het, ken God.  En wie God ken, ken God se liefde, vergifnis, geduld, genade.  En juis omdat hulle dit ken, is hulle in staat om dit te gee aan ander in die lewe, en, in die eerste plek, aan hulle lewensmaats.

N en N, streef in die eerste plek daarna om God te ken.  Dan het julle nie resepte vir die huwelik nodig nie.  Want wie God het, werklik het, het niks meer nodig nie.  En wat meer is:  hulle kan bid, vir mekaar bid, saam met mekaar bid.  Ook in tye van swaarkry.  Nie om vreugde uit God se hand te ontvang nie.  Maar omdat hulle vreugde het.  Omdat God hulle vreugde is.

Ja, dan, selfs wanneer die vyeboom nie bot nie, geen druiwe aan die wingerde is nie, geen kleinvee en beeste in die kraal is nie, het hulle krag.  Is hulle voete lig en speels in die huwelik soos die van ‘n ribbok.  Want hulle blydskap is God.

As God werklik julle blydskap en vreugde is, het julle niks meer nodig nie.  Dan sal dit met julle goed gaan.  Dan sal julle kan bid, om die regte redes, in tye van voorspoed en teëspoed.  Kan dankie sê vir wat reeds uit die hand van God ontvang is, maar ook kan weet:  Vorentoe sal daar net vreugde wees, want God sal daar wees.  Want Hy is ons vreugde.  Mag dit in julle lewens en huwelik werklik so wees! 
Amen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap