Broers en susters in onse Here Jesus Christus

Johannes, die skrywer van die Johannes evangelie, asook die drie Johannesbriewe, was iemand met ‘n baie eenvoudige lewensbeskouing. Jy wonder nooit wat hy sê of bedoel in dit wat hy geskryf het en vir ons nagelaat is nie.

Sy uitkyk op die lewe was inderdaad eenvoudig: reg is reg, en verkeerd is verkeerd, en dinge is nie naastenby so ingewikkeld as wat ons dit soms maak nie. En kom ek verduidelik.

Die lewe, sê Johannes, word in twee dele verdeel: lig en donker, reg of verkeerd. En as jy deel van die een is, is jy nie deel van die ander een nie. God is die wingerdstok, en julle die lote. Die loot is of vas aan die stok, en dan groei dit en word dit reg gesnoei. Of dit is nie deel van die stok nie, en word weggegooi. Jesus is ons Herder, en ons is sy skape. Sy skape ken sy stem en luister na sy stem, en volg Hom daarom. Die wat sy stem nie ken nie, luister nie en volg nie en verdwaal.

Nog ‘n paar voorbeelde: jy het of die lig of die duisternis lief. Die wat die lig liefhet, handel volgens die waarheid, en die wat die duisternis liefhet, die leuen. Wie Jesus ken, ken die Vader. Wie Jesus nie ken nie, ken die Vader nie. Wie glo sal lewe, wie nie glo nie sal verlore gaan. Wie na God toe gaan sal nooit weer honger en dors wees nie, wie van God wegvlug, sal altyd honger en dors wees. Jy kom by die kraal in of by die hek, of oor die muur. En so kan ons aangaan. Jy is of hier, of jy is daar. Maar nooit op albei plekke nie.

As dit kom by die beskrywing van Jesus Christus, is Johannes net so duidelik en eenvoudig. Om ‘n definisie van Jesus te gee is vir die meeste skrywers maar ‘n moeilike taak (veral vandag), maar Johannes is heel eenvoudig: Hy is die Messias, die Redder, die Lig, die Ware wynstok, die Ware brood, die Goeie herder, die Ingang van die kraal.

Hy is die Woord, ‘n wandelende boodskap, ‘n teer liefdesbrief. God is liefde, sê Johannes. Wie liefhet ken God en is ‘n kind van God, en wie nie liefhet nie, ken God nie. As jy ook liefhet, is jy in God se hoek. As jy nie liefhet nie, is jy in die ander hoek van die kryt. Dan is jy God se teenstander, want Hy is liefde.

Hierdie liefde, sê Johannes, is verder baie maklik om te verstaan. Dit is om te doen, te gee, om te gee, empatie te hê. Dit is nooit net lippetaal nie. Omdat Jesus sy dissipels liefhet, was Hy hulle voete. So maklik, so eenvoudig. En as julle My liefhet, vertel Johannes het Jesus gesê, sal julle my gebooie bewaar. Liefhê en doen gaan saam. Dit is nie net lippetaal nie. Jy het lief en doen daarom, of laat na, en dan haat jy eintlik. En, so terloops, sê Johannes, die meeste probleme word ook opgelos deur mekaar lief te hê.

En soms, broers en susters, maak Johannes dit vir ons nog makliker. Wanneer dit waaroor hy skryf so bietjie ingewikkeld raak, verduidelik hy met die maklikste voorbeelde. Wil jy weet hoe lief God jou het? Eenvoudig: Hy stuur sy Seun omdat hy die wêreld liefhet. Wil jy weet wat dit beteken dat Jesus na sy Vader teruggaan? Eenvoudig: Hy gaan na sy Pa se huis waar Hy vir ons elkeen ‘n kamer sal voorberei. Julle gaan in die gastekamers slaap. Want julle is vir God belangrik.

Die tweede saak wat Johannes vir my persoonlik merkwaardig maak, is die manier waarop hy Jesus liefgehad het. Sy verhouding met Jesus, was weer eens, doodeenvoudig. Jesus was die Messias, die Seun van God. Wonderwerker. Dit alles. Maar boweal was Jesus vir hom ‘n vriend. ‘n Maat. Iemand saam met wie jy alles kon doen. Of dit nou kampeer of sterre tel is. Vir Hom was alles baie eenvoudig (en hier kan ook ons maar goed luister): Jesus was nie vir hom ‘n verhandeling oor maatskaplike aktivisme, ‘n vaandel waaronder jy ‘n politieke verkiesing veg, ‘n lisensie om geboue, huise, karre en mense die lug in op te blaas, ‘n monnik te word of in die woestyn te gaan bly nie.

Nee, vir hom was Jesus doodeenvoudig ‘n vriend. Iemand by wie hy wou wees. Iemand wat Jesus baie lief gehad het. Iemand daarom vir wie Jesus ook baie lief was. Dit sê die gedeeltes wat ons ekstra saamgelees het baie duidelik.

Wat ons bring by die derde saak wat Johannes vir my merkwaardig maak. Lees ons Johannes 19:26 baie mooi, kom jy agter dat van al die dissipels net Johannes daar by Jesus se kruisdood te siene was. Al die ander het weggehardloop. Net Johannes nie. Hy alleen het saam kom ly. Hy alleen het kom groet. Hy alleen het kom ondersteun. Want dit is hoe Jesus was. Daarom was hy ook so.

Ek dink nie, broers en susters, Johannes het, toe daar by Jesus se kruis gestaan het, alles verstaan nie. Maar vir hom het dit nie saak gemaak nie. Wat hom betref, was jesus, sy vriend daar, en daarom was hy daar. Nie op ‘n afstand soos Petrus hom so half-half wou volg nie. Nie soos Petrus wat sê ek ken hierdie Man nie. Nee, sê Johannes. Ek ken hierdie man. Hy is my vriend. Daarom is ek hier!

Wat leer Johannes ons hier? Dat ‘n mens se verhouding met Jesus nie ingewikkeld hoef te wees nie. Lojaliteit teenoor Jesus, die navolging van Jesus, het niks met foutvrye teologieë te make nie, dit het niks te make met onfeilbare filosofieë of kettervrye belydenisse nie. Nee. Jy moet Jesus eenvoudig net ken, en Hom volg. Jy moet kies: jy is of saam met Hom of nie saam met Hom nie. En daarom staan Johannes daar. Die enigste dissipel.

En wat maak Jesus, broers en susters? Die een wie Hy die liefste gehad het, dit is aan hom wie hy sy ma toevertrou. ‘Kan jy na my ma omsien?’, vra Hy vir Johannes. Sekerlik het Johannes die kop dadelik geknik. Waarop Jesus geantwoord het: ‘Ma, daar is vir jou nog ‘n seun!’ Kyk mooi na mekaar (wat hulle ook gedoen het, as ons vers 27 nie mislees nie).

Waarom, broers en susters, maak ons dit soms so ongelooflik ingewikkeld om God se mens, Jesus se navolger te wees? Waar het ons vasgehaak? Hoekom haak ons vas? Hoekom is daar soms so min sigbaar van God se liefde in ons lewens?

Johannes sê: jy kies. Dan is jy in Jesus se hoek, of jy is nie. As jy in sy hoek is, herken jy sy stem, en jy hoor wat Hy vir jou sê. Jy jaag die liefde na, want dit is wat God is. En omdat jy die liefde najaag, is jou verhoudings met ander eintlik heel eenvoudig. Omdat liefde jou lewe is, is vergifnis ook.

En een ding wat jy baie duidelik hoor wat Jesus vir jou sê is: sien jy, daar is jou ma, en nog ‘n ma, en ‘n broer, en nog baie ander broers, en baie susters ook. En jy neem hulle spreekwoordelik in jou huis in. En versorg hulle. Jy hou hulle in die nag van die lewe vas, en kuier saam met hulle in vrolikheid wanneer die son vir almal skyn. Jy los hulle nooit alleen nie. Jy is altyd daar vir hulle. Want hulle is God se mense, en daarom jy, wat ook God se mens is, se broers en susters.

Waar, broers en susters, lê die kortsluiting. Hoekom die somse geskinder, die uitwerk van God se ander mense, die haat waarmee ons soms in ons harte rondloop? Waarom die somse harde en ongenaakbare verskille onder God se mense. Dit mag mos eintlik nie. Nee. Dit is eintlik nie moontlik nie.

Waar broers en susters, haak ons vas? Wat verstaan ons nie? Wat weet ons nie? Wat glo ons nie? Wat is daar meer om te glo as wat Johannes so eenvoudig verduidelik? Ek weet nie! En soms wens jy dat jy regtig geweet het.

Daardie Vrydagoggend, glo ek, het Jesus met ‘n traan in die oog van blydskap na Johannes gekyk en geglimlag. Dankie my vriend, dat jy hier is. Dankie dat jy my liefde vir jou so beantwoord. Dankie vir ‘n vriend soos jy! Aan so ‘n vriend kan ek my ma toevertrou.

Hoe lyk God, broers en susters, wanneer Hy na ons kyk? Miskien glimlag Hy ook. Al is dit net soms. Of dalk selde. 
Amen

Dankgebed 
Here 
Dankie dat u ons liefhet. 
Dankie dat ons kan hoor en sien en kan praat. 
Dat ons daarom die rondom ons kan hoor, mekaar kan raaksien, en met mekaar kan praat. 
En daarom ook met u kan praat. 
Dankie Here, dat u ons so ongelooflik seën. U vergewe so mildelik, want u verstaan. Verstaan dat ons maar net mense is. 
Daarom, al het u reeds soveel vir ons gedoen, vergewe u ons steeds, en seën u ons steeds. 
Vergewe ons Here, want ons het maar net al weer gesondig. Ons sit in ons eie hoek, ons hoor nie u stem nie, al herken ons dit. 
Bewaar ons van gevaar en seerkry Here. 
Maak ons vol begrip en deernis, maak ons positief. 
Help ons vandag, en elke dag, om ons beste te gee. 
Open ons ore, sodat ons u stem kan hoor. 
Open ons oë, sodat ons u werke kan sien. 
Leer ons Here, om ons besig te hou met die dinge wat ons kan verander, en dit wat ons nie kan verander nie, vir u te gee. 
Leer ons ook Here, om ons sonde deur u oë te sien, en dit net so te haat, dit te bely, dat ons opnuut nuut kan lewe. 
Dankie ook vir wete Here, dat wanneer ons soms so ontsteld is dat ons nie eintlik kan bid nie, 
wanneer ons nie weet wat om te bid nie, 
U na ons gees luister en ons antwoord. 
En as ons vra Here, dat u ons sal seën. 
Seën ons net sodat ons ander kan seën, en wanneer ons u vra vir u Woord, gee dit net sodat ons dit vir ander kan vertel. 
Ons bid vir hulle wat verlore is, en u nie wil vind nie, 
oOns bid vir hulle wat onregverdig veroordeel word, 
vVir hulle wat dit baie moeiliker as ons het, 
vir hulle wat alleen is, 
vVir hulle wat niemand het nie, 
wat siek is, wat bekommerd is, en hulle wat bekommerd oor ander is. 
Dankie Here, dat u ons hoor, 
dat u ons u vriende noem, 
dat u ons vir mekaar gegee het: 
Om na mekaar om te sien, na mekaar te kyk, 
mekaar te omhels, regop te hou en vas te hou. 
En ja, Here, dankie dat u ons Vader is. 
Omdat u is, het ons niks meer nodig nie. 
In Jesus se naam 
Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link