26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

Matteus 4: 23-25 In Jesus se tyd het die mense anders oor siekte gedink as ons. Vir ons is siekte net ’n liggaamlike probleem. In Jesus se tyd was dit ’n bietjie meer ingewikkeld. As jy ’n ernstige of ’n aansteeklike siekte gehad het, het die mense geglo dat die Here...
26 Oktober – Ek is ook ’n “geneser”

25 Oktober (Hervormingsfees) – Het ek ’n dokter nodig?

Matteus 9: 9-13 Wat is die verskil tussen mense wat ’n dokter, dit wil sê, vir Jesus nodig het, en mense wat Jesus nie nodig het nie? Die Fariseërs het Jesus oral gevolg en geluister na alles wat Hy sê. Hulle het egter nie geluister omdat hulle meer van God se...
af
af