15 Oktober – Naskrifte…

Prediker 12: 9-14 Met die voorwoord tot sy boek daag die Prediker sy leser uit om krities oor die lewe te dink. Aan die einde van sy werk vind ons twee naskrifte wat duidelik nie deur die Prediker self geskryf is nie – daar word in die derde persoon en in verlede tyd...

14 Oktober – As die einde naderkom

Prediker 11: 7 – 12: 8 Die slotgedig in hierdie bloemlesing van gedigte waarin die skrywer reflekteer oor die vraag na die sin en betekenis van die lewe, is sekerlik die treffendste van al die gedigte. Die boek eindig (12: 8)  met dieselfde uitspraak as waarmee dit in...
af
af