Broers en susters in onse Here Jesus Christus:

Ons het soms die gewoonte om omstandighede te wil regpraat met woorde:

  • Wanneer iemand koffie op my duur tafeldoek mors, sê ons ‘alles is reg’, terwyl alles nie eintlik reg is nie;
  • Wanneer my kind my duur vaas breek, sê ek ‘alles is reg’, terwyl alles beslis nie reg is nie; en
  • Wanneer my kind soms brand van die koors, sê ons vir gerusstelling ‘alles is reg’, terwyl ons maar te goed weet alles is nie reg nie.

Ons kan hierdie saak ook heeltemal anders stel: hoe kry ons dit reg, broers en susters, dat selfs wanneer ons deur pyn, hartseer en bekommernis fyngemaal, omgeploeg en uitgeboul word, te kan sê: toe maar, alles is reg, terwyl ons maar te goed weet dat alles is nie reg nie, alles behalwe reg is!

Die antwoord op hierdie vraag, sal (en behoort) ‘n gelowige te antwoord deur te sê: ons kan dit sê, want God hou deur sy genade oor my lewe die wag. Die Bybel sê immers ook op baie plekke dat alles reg kan wees al is alles eintlik verkeerd. Die Bybel gebruik net ‘n ander woord as hy dit sê, naamlik die woordjie genade. Deur genade, bely ons dus, kan ons sê dat alles tog reg is, al is alles dikwels nie reg nie.

Maar wat is hierdie genade waarvan ons so baie praat, hierdie woordjie wat ons soms so maklik oor die tong stoot? Weet ons nog wat dit beteken? Kom ons kyk so ‘n bietjie na hierdie vraag, en kom ons begin deur eers te sê wat genade nie is nie. Genade is nie

  • ‘n towermiddel wat ons lewens na ons smaak verander nie;
  • ‘n kaartjie wat voorspoed en ‘n sorgelose en kommervry lewe waarborg nie;
  • iets wat ons in alles suksesvol maak nie;
  • genees ons nie van alle siekte nie;
  • dit maak ook nie alles reg nie.

Wat genade egter wel is, broers en susters, is alles wat ons in hierdie lewe het en ontvang. Genade is die snelskrif woordjie vir alles wat God is en wat Hy vir ons doen. Genade is die een woord vir alles wat God ook reeds gedoen het in Jesus Christus. En omdat hierdie alles letterlik alles beteken, het genade baie gesigte. Is genade so groot en so omvangryk dat ons dit nie eers alles kan opnoem nie. Maar kom ons fokus ‘n bietjie. En kom ons gaan kyk vanoggend na net drie gesigte van genade, noem dit drie eienskappe of fasette van God se genade, te wete genade as vergifnis, genade as krag en genade as belofte. Drie aspekte van God se genade wat al drie sê: alles is reg, al is alles nie reg nie.

Genade as vergifnis 
Kom ons begin by genade as vergifnis. Wanneer ‘n mens vir ‘n slag tot stilstand kom in ‘n mens se lewe en vir ‘n keer weer ernstig na jouself en diep binne jouself kyk, dan besef ‘n mens gou dat jou lewe nie voldoen aan soveel drome wat jy vroeër gedroom het nie. Al daardie verwagtinge wat ek vir myself geskep het, al daardie voornemens wat ek gemaak het, al die veranderinge wat ek sou aanbring, daarvan het niks gekom nie. Ek het toe nie hard gewerk nie, nie gehou by my voornemens om meer met God besig te wees nie, nie gehou by my belofte aan my vrou en aan my kinders nie. Dit is wat gebeur het, as ek eerlik moet wees.

En eintlik, broers en susters, is hierdie saak ernstiger as wat ons dink. Hoekom? Want as ons nie eers aan ons eie drome uitvoering kon gee nie, wat van die drome wat God vir ons gehad het?

Wat, sal u vra, is die droom wat God vir ons gehad het (of het)? Die antwoord, uit God se Woord, is eenvoudig: sy droom vir ons was (en is) dat ons soos Jesus Christus sal word en wees. Dat ons met eerlikheid en liefde sal lewe, dat ons sal vergewe (maklik en gou), dat ons onsself sal weggee vir ander, dat ons sal dien, nooit ons eie belang sal soek nie.

Voldoen ons hieraan? Nee, nie een van ons nie. Ons voldoen nie aan God se droom vir ons nie, nie eers aan ons eie drome vir onsself nie. En wat maak God? Oordeel Hy? Straf Hy? Sê Hy: nee wat, jy is nie volmaak genoeg nie, aanvaar maar nou, jy voldoen nie aan my vereistes nie.

Nee, broers en susters. Wat God doen is dat Hy ons begenadig. Hy gee ons genade, genade wat vergifnis genoem kan word. Ja, wanneer ons verkeerd is, wanneer ons gewetens ons aanspreek en veroordeel, wanneer ons besef eintlik is alles tussen my en God verkeerd, dat daar soveel in my lewe verkeerd is, dan kom God met die verrassing. Hy kom met genade as vergifnis. En Hy sê: Al is alles met jou verkeerd, my kind, is alles eintlik reg. Hier is my genade, neem dit.

Dit is nie ‘n verassing, broers en susters, dat God van ons verwag om eerlik, liefdevol, gehoorsaam en in vrede met ander te lewe nie. Want Hy gee vir ons alles wat nodig is om dit te kan doen. Wat wel verrassend is, is dat God — deur Jesus Christus — vir ons sê: jy het nie eintlik een van die dinge gedoen wat Ek gevra het nie, alles is verkeerd. Maar alles is reg. Ontvang my genade as vergifnis.

Genade as krag 
God se vergifnis, broers en susters, maak ‘n mens sterk. Want wanneer ‘n mens hoor dat jy nie veroordeel kan word vir dit wat jy is nie, dat geen skuld jou kan seermaak nie, dat alles wel is al is dit eintlik nie, dan kry ‘n mens die krag om die pad van God — saam met God — in die lewe te begin stap.

Nie dat ons nou maar kan dink dat God alles toelaat, nie in sy wese heilig is, en nie van ons verwag om heilig te lewe nie. Nee. Genade beteken dat God, al is alles nie by ons reg nie, ons tog gebruik om die regte dinge te doen. Twee vinnige voorbeelde: Petrus verloën Jesus. Hy doen verkeerd, hy verbreek ‘n belofte. Maar daar bly dit nie. Hy kry berou, en aanvaar die genade wat hom aanvaar. Hy aanvaar die woord van genade wat sê dat alles reg is, al is alles nie reg nie. En hy kry krag om God se apostel te word. Of neem Paulus. As groot vervolger van die Christene konfronteer God hom daar op die pad na Damaskus. Sê God vir Paulus dat alles eintlik reg is, al is dit beslis nie. En deur vergifnis ontvang hy krag om die evangelie die wêreld in te neem.

Genade as krag, broers en susters, is krag wat ons van God ontvang om ons nader aan Hom en sy beeld te bring. Dit is nie ‘n fisieke krag, ‘n krag wat ons ewe skielik in staat stel om nou alles reg te doen nie. Nee. Wanneer ons hoor alles is reg, word ‘n mens bevry van jou mislukkings, en die krag wat jy gebruik het om dit te dra, word losgemaak in jou, krag wat jy nou kan gebruik om na God toe te lewe.

Of, om dit anders te stel: wanneer God die mens regverdig verklaar (jou sonde vergewe), is ons op die pad na heiligmaking. As die boeie van sonde en die kettings van veroordeling deur God afgehaal word, kan die krag wat gebruik was om daardie boeie self af te probeer kry, gebruik word om nuut, anders, na God en die mense rondom my te begin lewe.

Genade as belofte 
Kom ons kyk ten slotte na genade as belofte. Baie van ons, broers en susters, het ‘n wanhopige behoefte aan beloftes, veral beloftes wat sê dat ons toekoms, ons môres, beter as ons gisters sal wees. Want ons môres lyk maar donker. En ek glo nie ek hoef hierop uit te brei nie.

Dit is daarom veral aan mense soos ons, wat dalk nie meer bewus is van God se goeie voorneme met die toekoms nie, wat Paulus hier sê: ‘Die genade sal met julle wees’. Met ander woorde, genade as ‘n belofte. ‘n Belofte wat sê: al kon jy vandag nouliks bybly, al voel jy dat jy dit vandag amper nie gemaak het nie, môre sal dit beter gaan. Want jou toekoms is in my hand. Al lyk dit alles vandag nie reg nie, môre sal dalk beter wees.

Genade as belofte, broers en susters, is dus die krag om nou te leef asof môre alles reg sal wees, al is alles nie vandag reg nie. Hierdie krag, broers en susters, is/word egter nie gebore uit ‘n wanhopige voorgevoel of maar net ‘n blinde vertroue in die toekoms nie.

Nee. Dit is ‘n krag wat gebore word uit die krag van Jesus Christus se opstanding. Want sy opstanding was ‘n bewys dat God ons krisisse in oorwinnings omsit, en sal omsit. Want môre is in God se hand. Ja, broers en susters. Wanneer dit soms vir ons voel die lewe is ‘n swart blok van wanhoop vasgevries, wanneer ons voel daar is geen oplossing meer nie, dan kom sê Paulus: ‘Mag die genade met julle wees’. Genade wat die wonderlike belofte is dat ons toekoms voor ons oop lê, want daar sal God sorg.

Ek sluit af: Wat maak God se genade so verstommend? Dit is verstommend omdat dit teen alle gesonde verstand indruis. Gesonde verstand sê daar is te veel verkeerd in ons lewens om te voldoen aan dit wat die heilige God gebied. Genade as vergifnis sê dan: alles is reg al is alles nie reg nie. Want die heilige God het lief, Hy veroordeel nie.

Gesonde verstand sê ons is te swak, te menslik om beter en anders te lewe. Genade as krag sê alles is reg, al is alles verkeerd, want God sal die krag gee om die pad te stap.

Gesonde verstand sê ons is vasgevang in ‘n groef van nutteloosheid, uitgeworpe aan ‘n donker toekoms. Genade as belofte sê dat al lyk alles verkeerd, ons kan op God hoop vir ‘n beter môre.

En laat ons maar weer sê: genade maak nie alles reg nie. Maar God se genade maak dit moontlik om te lewe, maak dit moontlik om die mooi in die lewe te sien en te ervaar. God se genade wys ons dat dit reg is om te lewe, al is alles nie reg.

So gesien is God se genade die verrassende krag in ons lewens wat ons help om die werklikhede van treurig wees en die somtyds tragiese in die lewe werklik raak te sien, om die somtydse seer sy van die lewe aan jou lyf te voel, maar tog diep binne jou te weet dat dit reg en goed is om op God se aarde te wees.

Want al is alles nie altyd rondom en in ons reg nie, is alles eintlik reg, want God gee ons sy genade.

Daarom, broers en susters, is dit my voorreg om vir u te kan sê: ‘God se genade sal met julle wees!’ 
Amen

af
af
Deel met behulp van
Copy link