Soms ontvang ’n mens uit die bloute ’n uitnodiging wat jou effens onkant betrap. Iemand wat jou nie goed ken nie, nooi jou om by ’n saak van gemeenskaplike belang betrokke te raak. ’n Mens is dikwels onseker of jy die uitnodiging moet aanvaar. Maar jare later besef jy dat dít eintlik die manier was waarop daar vir jou nuwe deure oopgegaan het.

So het dit ’n paar jaar gelede gebeur dat die Hervormde Kerk (NHKA) uit die bloute ’n uitnodiging van die Motsepe-stigting ontvang het om betrokke te raak by ’n nasionale dag van gebed. Dit was kort nadat die Kerk hertoegelaat is tot die Wêreldgemeenskap van Gereformeerde Kerke (WGGK). Ons was eintlik nog baie geïsoleerd en het – buiten vir ons susterskerke – nie goeie kontak gehad met ander kerke nie. 

Dr André Ungerer, prop Waldo Pretorius en dr Wouter van Wyk

Die Motsepe-stigting het die Hervormde Kerk uitgenooi om saam met meer as 30 ander kerke en instansies deel te neem aan ’n nasionale dag van gebed. Dit het plaasgevind teen die agtergrond van die grootskaalse magsmisbruik en wanbestuur deur die Zuma-bewind, en die Kommissie was onder meer bekommerd dat die Kerk dalk deur ons deelname aan so ’n geleentheid gekompromitteer mag word. Na deeglike oorweging het die Kommissie van die Algemene Kerkvergadering (AKV) nogtans besluit om die uitnodiging te aanvaar, en drr André Ungerer en Wouter van Wyk het in November 2015 die eerste nasionale dag van gebed op die FNB-stadion gaan bywoon.

Dit was ’n besondere ervaring. Ons is met oop arms ontvang deur dr Patrice Motsepe en al die verteenwoordigers van die Motsepe-stigting, en ook deur kerkleiers vanoor die spektrum. Ons het gehoor hoe prominente leiers van ander kerke hul kommer en frustrasies oor ons land hardop verwoord. En ons het saam begin bid vir ’n wending in ons land.

Een geleentheid het gelei tot meer geleenthede. Ons het met verloop van tyd persoonlik kennis gemaak met verskeie prominente kerkleiers en begin om met vrymoedigheid deel te neem aan besprekings. By verskillende byeenkomste wat ons op uitnodiging van die Motsepe-stigting bygewoon het, het ons ook met prominente gemeenskapsleiers kontak gemaak. Sedert 2015 skenk die Motsepe-stigting jaarliks ’n bedrag geld aan elkeen van die instansies wat by hul forum betrokke is, insluitend aan die NHKA. Die geld word sonder enige voorwaardes geskenk sodat elke instansie dit kan aanwend soos hulle dit goed vind. Die Kommissie van die AKV het geoordeel dat die Kerk nie op skenkings staatmaak nie, en dat hierdie skenkings eerder deurgegee moet word aan instansies wat goeie werk doen maar baie druk ervaar. Die oorgrote deel van die Motsepe-stigting se skenkings is die afgelope paar jaar aan Rata Maatskaplike Dienste deurgegee, terwyl die Maranatha Reformed Church of Christ (MRCC) en ekumeniese aktiwiteite waarvoor daar nie sinodaal begroot word nie, ook daarby baat.

Tydens die Kommissievergadering van 22 November 2019 het die Kerk vir die eerste keer geleentheid gehad om dankie te sê. Mnr André Wilkens, uitvoerende sekretaris van dr Patrice Motsepe, en sy vrou Jean het saam met die Kommissie middagete geniet.  Ongelukkig was drr Patrice en Precious Motsepe weens ander verpligtinge nie in staat om ook ons uitnodiging te aanvaar nie. Dit was nogtans ’n goeie geleentheid waar die volle nuutverkose Kommissie mnr Wilkens, wat ’n sleutelrol in die Motsepe-stigting speel, kon ontmoet, en waar ons die Kerk se dank en waardering kon uitspreek. Mev Mariaan Steenkamp en dr Charmaine Fourie van Rata, di Oscar Madlala en Joseph Motloba van die MRCC, en ds Gerhard Stoltz van die Algemene Diakensvergadering was saam met mnr Wilkens gaste van die Kommissie.

Op Sondag 24 November het ons weer eens deelgeneem aan die jaarlikse dag van gebed op die FNB-stadion. Dr André Ungerer het gebid dat die Here uitkoms sal bring uit die droogte waarin ons land vasgevang is, en dat Hy ook die wanhoop en desperaatheid van soveel mense in ons land sal raaksien. Dr Wouter van Wyk het gebid dat die Here sy kerk sal gebruik en ons sal leer om onder moeilike omstandighede te oorwin en ’n getuie vir Christus en ’n lig vir die nasies sal wees. Prop Waldo Pretorius het ons vergesel en met sy kleurryke klere heelwat reaksie uitgelok. Ds Schalk Zastron en sy vrou, Marlé, was deel van ’n sanggroep wat Afrikaanse kerkliedere voor ’n volgepakte stadion gesing het.

Uiteindelik het al die geestelike leiers saam op die verhoog verskyn en gebid vir eenheid onder Suid-Afrikaners van alle tale en rasse, vir ’n einde aan geweld teen vroue en kinders, vir werkskepping en gehalte onderwys en opleiding, vir ’n einde aan armoede, misdaad en korrupsie, vir medelye met vreemdelinge, vir suksesvolle grondhervorming en ’n veilige toekoms vir wit en swart boere en alle landsburgers.

Op Maandag 25 November het die Motsepe-stigting in Sandton vergader saam met al die betrokke kerke en gemeenskapsorganisasies. Die eerste deel van die byeenkoms is gewy aan die nuutgestigte Motsepe-stigting en geloofsgebaseerde organisasies se R100 miljoen fonds vir werkskepping en opleiding. Die Hervormde Kerk is hierby ingesluit, en kan twee persone aanwys om in die adviesraad te dien en nog een wat in die volhoubare werkskeppingskomitee sal dien. Die Kerk kan aan hierdie komitee en adviesraad voorleggings maak vir befondsing van volhoubare werkskeppingsprojekte. Tydens die tweede deel van die byeenkoms het die Motsepe-stigting weer eens skenkings aan elkeen van die meewerkende organisasies gemaak.

Vandag is ons dankbaar dat ons destyds die hand geneem het wat die Motsepe-stigting na ons uitgesteek het. Die Hervormde Kerk is weer deel van die breër Suid-Afrikaanse samelewing en ook die veelkleurige ekumeniese gemeenskap. Daar gaan deure oop vir betrokkenheid by werkskeppingsprojekte, opleiding en landbou-uitreike. So leef die Kerk missionaal – as getuies van Jesus Christus betrokke by sake wat die wel en wee van mense ten diepste raak.

Dieselfde gebeur natuurlik met individuele lidmate en gemeentes ook. Iemand nooi jou om by ’n plaaslike gemeenskapsprojek betrokke te raak, of by ’n forum van die plaaslike kerke. ’n Mens weet nooit waarheen dit lei nie. Sê eerder ja as nee. Raak betrokke. Doen mee. Leef missionaal. Want dalk is dit juis die manier waarop die Here nuwe, heel onvoorsiene moontlikhede vir jou of vir jul gemeente open.

af
af
Deel met behulp van
Copy link