Tydens die 72ste AKV is die volgende persone in die verskillende rade/komitees verkies.

  • Kuratorium: Ds JM (Janine) Bevolo-Manders; dr SM (Sanrie) de Beer; dr H (Hein) Delport; dr RA (Rudy) Denton; dr C (Christo) Pretorius; ds AH (Adriaan) Roets; en dr JM (Thinus) van Staden.
  • Raad vir Kerkregtelike Advies: Oudl JD (Joël) Fourie; dr RJ (Robert) Jones; dr E (Elritia) le Roux; dr C (Christo) Pretorius; en dr BJ (Barry) van Wyk.
  • Raad van Finansies: Mnre Philip Bester; Hannes Combrink; Gert van Wyk; Paul Vorster; en oudl Tom Moodie.
  • Tugkomitee (regsgeleerdes): Adv FH Geyser (Midstream); en adv H Kriel (Krugersdorp-Noord).
  • Tugkomitee (predikante): Ds EG Fourie (Kempten); dr JH van Staden (Sionspoort); en ds HJ Celliers (Brits).
  • Tugkomitee (ouderlinge): Oudl GJ Rossouw (Krugersdorp-Oos); en oudl H Willemse (Potchefstroom-Suid).
af
af
Deel met behulp van
Copy link