Donderdag 23 April 2020 kondig die President aan dat ons van Vlak 5 na Vlak 4 kan beweeg. Die Vrydag en die naweek en selfs Maandag (Vryheidsdag) word gewerk aan die ADV se begroting, soos versoek deur die Raad van Finansies.

Dinsdag 28 April word al die implikasies van die wisseling na Vlak 4 deeglik bespreek en veral die feit dat mense hul huise mag verlaat vir stap en oefen. Die feit dat daar geen toe-gewing vir kerke gemaak is nie, lê swaar op ons harte. Die dag word afgesluit met die volgende WhatsApp om 21:23: Ek dink nou baie skielik, dr Martin moet om Delmas se kerk hardloop vir 10 km, dan borg almal hom per rondte om die kerk vir die ADV se Rampfonds. Om 21:31 kom die antwoord: YES!!! Ek is in.

Woensdagoggend vroeg lui my foon: Andries, ek sal om die kerk fiets ry, maar wat van my kollegas? Nog ’n oproep of wat, en ons het nog deelnemers. Nou moet die saak per WhatsApp aan die ADV Kommissie gekommunikeer word, en oorweldigend positief was die antwoord – Vrydag 1 Mei 2020 van 08:00 tot 08:30 kan daar gefiets, gedraf of gestap word.

Twee dae om hierdie geleentheid te reël is kort, maar die span is gedug. Alles geskied per WhatsApp; die logo, die uiteensetting, alles per WhatsApp, ook die naam Om-die-kerk-olympics is per WhatsApp bepaal.

Richardsbaai in die ooste en Walvisbaai in die weste, Kaapstad in die suide tot Alldays in die noorde, oor die lengte en die breedte van Suidelike Afrika neem dié geloofsgemeenskap vorm aan.

Met die hunkering na vyf weke se inperking van geen kontak met familie en lidmate met mekaar, het die entoesiasme baie hoog geloop. Die video’s en foto’s op die NHKA Diakonaat se Facebookblad https://www.facebook.com/Diakens/ spreek van die opgewondenheid om weer by die kerk te wees – al is dit dan net om die kerk. Kan nou nie sê almal was na 30 minute om die kerk nog so opgewonde nie, maar as ek die beeld so kyk, was daar groot tevredenheid. En ons sê dankie vir almal se deelname.

Tevredenheid dat die roeping van predikant ook in hierdie tyd van onsekerheid en andersheid op ’n ander manier waarde gekry het en waarde toegevoeg het tot lidmate se lewens. Opmerkings wat van lidmate ontvang is, was: Dit was heerlik om die klok te hoor lui; om die kerkgebou te sien; om my dominee te sien en sy stem op die video te hoor. Lidmate het weer die geborgenheid van kerkwees beleef.

In dié tyd van onsekerheid het lidmate én predikante vasgekyk in die probleem van die kerk is gesluit, toe, ontoeganklik. Die regering is geblameer en as nie-Christelik uitgekryt. Onderling was daar ’n gevoel van magteloosheid. Ek wonder hoe die dissipels gevoel het tydens hul vervolging ná Christus se hemelvaart. Vervolging van Christene is niks nuuts nie, en selfs vandag hoor ons van lande waar Christene nie in vryheid byeenkomste kan hou nie. En nou is ons eintlik ook in daardie boot.

Is die verkondiging van die verlossingsboodskap van Jesus Christus beperk tot ’n gebou? Is die gemeenskap van die gelowiges beperk tot enkele mense op ’n Sondag by ’n spesifieke gemeenskaplike plek? Nee, definitief nie, en ja, dis baie gerieflik en daarom hou ons aan daarmee. Ons het egter nou gesien dat Woordverkondiging nie afhanklik is van tyd of plek nie. Dit is ook nie gekoppel aan dié platform nie. Kansel, kamera, WhatsApp, Facebook, YouTube – noem maar op.

Om-die-kerk-olympics was nie net goeie fisiese oefening nie; dit het die geloofsgemeenskap saamgebind en weer eens laat besef dat God steeds werk, al is dinge hoe duister en donker vir ons as mense.

(Diak Andries Pretorius is visevoorsitter van die ADV Kommissie)

af
af
Deel met behulp van
Copy link