Geliefdes van ons Here Jesus, die teksvers vir ons prediking kom uit Psalm 25 verse 4 en 5: “Maak my u wil bekend, Here, leer my u paaie. Laat u waarheid my lei en onderrig my daarin, want U is God, my redder. In U stel ek elke dag my verwagting.”

…………… en …………., familie en vriende, hoeveel keer het julle nie al gehoor hoe iemand planne maak vir môre of oormôre nie? Ja, ek is seker dat elke mens maar drome het oor môre en oormôre … dinge wat ons graag nog wil doen … dinge wat ons reken ons lewens gemakliker en meer betekenisvol sal maak. Ja, selfs ook iets soos die huwelik. ’n Mens het baie hoë verwagtinge van ’n huwelik, partykeer te hoog om by te kom, en dan is ons baie teleurgesteld in die feit dat ons drome nie waar word is nie. Kom ons wees nou maar vanmiddag eerlik met mekaar: wie van ons het nie ook al gedroom dat jou huwelik soos die sprokiesboeke moet wees nie? Julle weet mos daardie huwelike waarvan gesê word: “… and they lived happily ever after.” Maar ongelukkig lyk sulke sprokieshuwelike deesdae meer soos ’n droom as die werklikheid. Ek wonder of julle ooit besef dat die gemiddelde huwelik deesdae so ongeveer vyf jaar hou? Ja, huwelike is deesdae net ’n baie kort sprokie, want dit kom selde uit by daardie “… happily ever after.”

Hoekom sukkel egpare deesdae om gelukkig te bly in die huwelik?

Besef julle dat die mens eintlik ’n snaakse wese is?! Het julle al ooit daaroor nagedink wat die woordjie “liefde” beteken? Ek is seker dat julle tog al gehoor het hoe verliefdes mekaar probeer oortuig en verseker van hulle liefde vir mekaar: “Ek is lief vir jou, want…”, en ook: “Ek is lief vir jou, omdat …” Hoekom moet daar altyd ’n rede gegee word oor hoekom jy lief is vir iemand? Wat het geword van die sin: “Ek is lief vir jou”? Geen “omdats” en geen “wants” nie, net gewoonweg: “Ek is lief vir jou”! Die vraag is egter nou: Kan ons vir iemand lief wees sonder enige bybedoelings of redes? Is dit menslik moontlik?

Gemeente, ons kan vanmiddag vir ………. en ………….. vra of hulle dan dom en onnosel is om te gaan staan en trou! Kan hulle dan nie sien dat die huwelik vandag uitgedien is nie? Dit het werklik nie meer ’n doel nie! Waarom bly hulle nie maar net saam nie? Die media, die flieks, die boeke, die tydskrifte – ag, noem maar op – alles maak die verhouding tussen man en vrou iets goedkoop. Die huwelik het basies net ’n gebruiksartikel geword! En die oomblik as dit uitgedien is, word dit óf heeltemal tot niet gemaak óf vervang met iets anders.

Vandag het ons ook bymekaar gekom vir die bevestiging van hierdie twee jongmense se huwelik. En glo my, daar het al baie beplanning en reëlings in hierdie huwelik tot dusver gegaan … ja, hierdie paartjie het ook toekomsplanne vir môre en oormôre gemaak. Ag, dit is onafwendbaar dat ’n mens nie toekomsdrome sal hê nie. Dit is nou maar hoe ons as mense is … ons wil iets hê om voor te lewe, om na te jaag, om na te strewe. Daar is omtrent nie ’n mens wat nie vooruit beplan nie. Ja, ’n mens raak skoon opgewonde as jy dink aan die vooruitsigte daarvan.

Tog, geliefdes van ons Here Jesus, baie keer hoor ons hoe aanvanklike verliefde en gelukkige paartjies se woordeskat na ’n paar jaar verander in woorde soos “leeg” en “nutteloos” en “verniet”. Ja, hierdie woordeskat word gebruik om teleurstellende en ontnugterende ervarings van hulle huwelike te beskryf. Dan kom daar gewoonlik ook nog verwyte by omdat hulle die huwelik as iets negatief ervaar en beleef. Hulle het wel gestreef na aardse geluk – na besittings, mag en plesier – maar oplaas uitgevind dat so ’n lewe niks anders as teleurstelling en ontnugtering inhou nie … hulle het as’t ware by mekaar begin verbyleef. Gou-gou het hulle huwelik ook sy doel uitgedien … dan kom hulle by daardie derde “ring” van die huwelik uit – eers is daar mos die verloofring, later die trouring, en uiteindelik die ontnugtering!

Ja, deesdae is baie egpare ontnugter en teleurgesteld oor die feit dat hulle aanvanklike sprokieshuwelik nie uitgewerk het soos hulle gedroom en gehoop het nie. Ja, die ironie is dat die wêreld deesdae op die meeste huwelike ’n groter invloed het, as wat hierdie huwelike op die wêreld het. En die egpare in sulke huwelik is gewoonlik ontnugter oor die realiteit en die eise van die huwelik. Daar is mos ’n gesegde in ons volksmond wat sê: Die liefde is blind, maar die huwelik is ’n oog-oopmaker. Sulke huwelike lei dan gewoonlik na wanhoop omdat die egpaar sonder God wil lewe.

Kan ’n mens so ’n stelling maak? Het ek die reg om te sê dat ’n huwelik wat nie uitwerk nie, te wyte is aan die feit dat die egpaar sonder God aan hulle toekoms probeer bou het. Ja, ek dink die Bybel gee my daardie reg om so ’n aanname te maak. Toe ons erediens begin het, het ek ’n gedeelte uit Psalm 127 aangehaal, naamlik: “As die Here die huis nie bou nie, swoeg dié wat daaraan bou, tevergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak dié wat dit beskerm, tevergeefs.” Dít is die Ou Testament se manier om te sê dat ’n mens geensins sonder God kan slaag nie … as die Here nie in jou lewe deelagtig is nie, dan is alles tevergeefs … verniet … ’n gejaag na wind.

’n Egpaar se huwelik is baie soos ’n huis wat jy wil opsit: julle moet gereeld aan julle huis werskaf en opknap sodat dit nie vervalle raak nie … julle moet dit voortdurend beskerm teen diewe en boewe, anders word dit sommer vinnig geplunder en kaalgestroop. Al hierdie dinge kan en moet julle in julle huwelik doen, maar as julle probeer om dit op eie menslike krag en kennis te doen, sal julle diep teleurgesteld en ontnugter word … dit sal ’n tevergeefse poging wees!

Die Nuwe Testament het ook sy eie opinie oor die alomteenwoordigheid van God in ons daaglikse lewens. Ja, na ons Skriflesing het ek ’n gedeelte in Matteus 7 aangehaal waar die Here Jesus gesê het: “Elkeen wat hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ’n verstandige man wat sy huis op rots gebou het … Elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ’n dwaas wat sy huis op sand bou.”

Daarom word van ons, as Christene, gevra om só te leef soos wat die Here Jesus van ons vra. As ons werklik ons huwelik op sy riglyne bou, dan maak ons Hom mos outomaties die fondament van ons huwelikshuisie. Ja, net soos ’n gewone huis se fondasie nie gesien kan word nie, omdat dit onder die grond versteek is, beteken dit mos nou nie dat daar nie een is nie. Nee, ons aanvaar dat ’n huis wat goed gebou is, op ’n stewige fondasie staan. Immers, die feit dat ’n huis na vele storms steeds bly staan, is ’n bewys van die feit dat dit gebou is op ’n stewige fondament. En net so moet die Here die fondament van ons huwelik wees. ’n Mens kan nie die Here sien nie, maar net omdat jy Hom nie kan sien nie, beteken allermins nie dat Hy nie daar is nie. Hy is onsigbaar, dog rotsvas. Sonder Hom sal ons huwelike nie die storms en aanslae van die wêreld kan teenstaan nie … sonder Hom sal ons huwelike soos kaarthuisies ineen vou. En dit is dan waar ons uitkom by ons Skrifgedeelte: in vers 12 lees ons die volgende: “’n Driedubbele tou breek nie maklik nie.”

…………… en …………., familie en vriende, die huwelik is ’n skeppings-gegewendheid. Dit was tog immers God self wat die huwelik ingestel het. In Genesis 2 vers 18 staan daar: “Verder het die Here God gesê: ‘Dit is nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat vir hom kan help, sy gelyke’”. Daarom is dit ook God se wil dat ’n man en vrou, wanneer hulle in die huwelik tree, hulle dit in die geloof moet doen. Liefde word dan ’n geloofsdaad waardeur ons ons verhouding met God uitleef. Die permanensie van die huwelik word dan nie net gesetel in die onderlinge liefde van man en vrou nie, maar ook in die egpaar se geloof en vertroue in die genade en liefde van God.

’n Huwelik wat op God gebou is, wil iets van God se versoening met die wêreld demonstreer. Vyandskap en haat word verruil vir liefde en vriendskap. In hierdie sondige en boos wêreld vaar twee beslis beter as een … as die een se geloof so bietjie ’n laagtepunt bereik, dan kan die ander een jou ophelp en dra … een kan makliker deur Satan se listigheid en versoekings oorweldig word, maar as die egpaar gereeld in die geloof saam bid dat God hulle moet beskerm, sal Satan nie baie effektief wees in sy aanslae nie. Ja, twee is beslis beter as een, maar as die Here nog boonop saam in die verhouding is, sal hierdie “driedubbele tou” nie breek nie. Daarom word ’n egpaar dringend opgeroep om hulle huwelik in ooreenstemming met die Here se Woord te bou, en vir Jesus Christus dan as fondament van julle huwelikshuisie te lê. Sonder hierdie riglyne sal julle huwelik net maar nog een van die vele statistieke word van ’n sprokieshuwelik wat later in ’n nagmerrie verander het.

Gemeente, daarom wil ons vandag ook vir …………… en …………… aanmoedig om te droom oor al die dinge wat julle nog graag wil bereik en in julle huwelik wil doen, maar laat die Here toe om julle loop op hierdie lewenspad te bepaal. Ja, laat die woorde van die psalmdigter ook vir julle waar wees: “U woord is die lamp wat [ons] die weg wys, die lig op [ons] paaie” (Ps 119:105). So sal julle ook ervaar en beleef dat dit baie lekker is om eerder twee te wees as een, dat julle driedubbele verhouding saam met die Here nie maklik verbreek sal kan word nie. Ja, as julle die Here toelaat om te help bou aan julle huwelikshuisie sal dit nie verniet en tevergeefs wees nie. Ja, dan sal daar ook oor julle huwelik gesê kan word dat dit nie sommer by die eerste groot storms en krisisse ineen getuimel het nie, maar dat dit ook geëindig het soos die sprokieshuwelike: “… and they lived happily ever after!”

Die waarborg van só ’n huwelik lê egter net in die verbintenis met God as mede-bouer en met Jesus Christus as die fondament van julle geloofslewe. 
Amen

Share via
Copy link
Powered by Social Snap