In hierdie grendeltyd kan dié van ons wat in ons “herfsjare” is, terugkyk op ’n lang pad met parkeermeters wat steeds aanstap. Pragtige jare. Soms is daar mense wat dink persone van 70 jaar het nou hul rakleeftyd bereik. Dit is nie waar nie. Op hierdie gryse ouderdom het jy steeds ’n belangrike rol om in die samelewing te speel.

Waardes en beginsels van ouer persone is nou nodiger as ooit, sodat dit aan die jonger geslag oorgedra kan word. Die gebrek aan waardes in hierdie land het ’n soort armoede meegebring wat niks met finansiële armoede te doen het nie. Dit is waar die wysheid en die ervaring van die lewe vrugte begin afwerp vir die jonger geslag om in hul lewens ’n goeie wegspring te kan hê.

In die lig van die huidige situasie waar almal en alles die negatiewe van die grendeltyd bespreek en ervaar, ondervind ons ouer mense ’n dubbele gevoel van nutteloosheid omdat ons ons bevind in die situasie wat in Johannes 21: 18 beskryf word: Toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil; maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek, en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. As gevolg van die inperking met die virus is dit vir ons tans ’n groot gemis dat ons nie kerk toe kan gaan nie, nie ons vriende kan besoek nie, nie inkopies kan gaan doen nie, nie vakansie kan gaan hou nie … plus nog hordes ander dinge. Ten spyte van alles geniet ons die rustigheid en die omgee van ons families en vriende in hierdie tyd.  Dit laat ’n mens ook nadink oor die lewe, oor dit wat gebeur het en dit wat moontlik nog gaan gebeur.

Vandag se tegnologie maak dit vir ons hier moontlik om daagliks na ’n verskeidenheid oordenkings te luister. Dit hou ons steeds in kontak met ons Kerk, predikant en gemeente, en ons kan selfs die kerkklok hoor lui ten spyte daarvan dat ons nie in die dorp woon nie. Die beperking het in dié sin ’n positiewe uitwerking deurdat dit gesinne nader aan mekaar bring sodat ons opnuut op mekaar kan fokus sonder die gejaagdheid van die moderne lewe.

Gelukkig is ons behoeftes nie meer so baie nie en is ons bevoorreg om op ’n plaas te kan woon. Hier kan ons baie meer vrylik beweeg, die natuur en diere meer geniet as wat talle ander mense wat ingekluister is, kan doen. Dit maak ons ook dankbaar vir die ekstra gawes wat ons kan geniet, soos goeie gesondheid en pragtige herinneringe aan ons verlede. As ons Jesus gedurende ons lewe as ons Leidsman en Verlosser aanvaar, sal ons seker wees van ons eindbestemming by Hom.

Dit bring ons wel by die besef dat die parkeermeter van ons lewe meedoënloos voorttik na die oomblik van: Tyd verstreke.

NHSV Streeksvoorsitter Bloemfonteinstreek

Share via
Copy link
Powered by Social Snap