Grond is ’n baie sensitiewe saak in Suid-Afrika. Grondhervorming is uiters omstrede. Politici se uitdagende uitsprake oor hierdie onderwerp het oor die afgelope paar jaar gelei tot toenemende wantroue en verdeeldheid in die gemeenskap. Wie sou dus kon dink dat ’n vennootskap tussen die georganiseerde landbou en tradisionele leiers moontlik is? 

 Dit is presies wat nou besig is om gestalte te kry: AgriSA en tradisionele leiers het reeds in elke provinsie van ons land projekte geïdentifiseer waaraan hulle saamwerk.

 Die vennootskap tussen AgriSA en ongeveer 100 tradisionele leiers van regoor Suid-Afrika het ontstaan met die bemiddeling en ondersteuning van die Motsepe-stigting.  Besonderhede van die vordering met hierdie samewerkingsprojekte is bekend gemaak by ’n openbare ontmoeting tussen die Motsepe-stigting, landbou- en tradisionele leiers, verteenwoordigers van die landbou-industrie, plaaslike banke en godsdiensleiers wat op 29 Augustus in Sandton plaasgevind het.

Die Motsepe-stigting het R100 miljoen vir die projek bewillig, en werf ook finansiële steun hiervoor van ander instansies. Dr Patrice Motsepe, voorsitter van die Motsepe-stigting, het sedert 2018 persoonlik saam met verteenwoordigers van AgriSA besoek gebring aan tradisionele leiers regoor die land om geleenthede vir samewerking te identifiseer en bande tussen die georganiseerde landbou en tradisionele leiers te smee.  Dr Motsepe sê: “Ons moet ’n toekoms skep vir alle Suid-Afrikaners. Ons moet vertroue skep sodat almal van ons saans kan gaan slaap met die oortuiging dat Suid-Afrika die beste land in die wêreld is vir ons en ons kinders.”

 Mnr Christo van der Rheede, adjunk- uitvoerende hoof van AgriSA, het ’n hele span verteenwoordigers van hierdie organisasie wat in elke provinsie van die land met tradisionele leiers skakel om saamwerkprojekte te identifiseer, organiseer en ondersteun, aan die gehoor voorgestel. Elke geïdentifiseerde projek word eers behoorlik geëvalueer voordat volledige beplanning gedoen word, en geld en hulpbronne daarvoor beskikbaar gestel word. Elke projek moet lewensvatbaar, kommersieel lonend, en volhoubaar wees.

Kerk- en godsdiensleiers wat die afgelope paar jaar ook deur die Motsepe-stigting in ’n gespreksforum byeengebring is, het die geleentheid op uitnodiging as gaste bygewoon. Mnr Dan Kriek, president van AgriSA, het die betrokkenheid van die kerkleiers verwelkom.  Volgens hom is die kerk vandag een van die mees kritiese stemme in Suid-Afrika, en die kerke beywer hulle vir ’n meer menslike, regverdige en gelyke samelewing. In sommige gevalle het kerkleiers selfs aangedui dat hulle grond besit wat hulle nie op hul eie kan ontwikkel nie, en dat hulle samewerking met AgriSA en plaaslike gemeenskappe sal verwelkom om hierdie grond produktief aan te wend.

 Die Hervormde Kerk neem deel aan die Motsepe-stigting se forum vir godsdiensleiers, en was bevoorreg om die gesprek tussen die georganiseerde landbou, die landboubedryf en banke, en tradisionele leiers mee te maak. Hierdie goed gestruktureerde samewerking bied regtig groot hoop, en lidmate wat in die landbou bedrywig is, word aangemoedig om self ook by hierdie samewerkingsprojekte betrokke te raak.

af
af
Deel met behulp van
Copy link