Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde Teologie (2): Dialektiese Teologie

Dit word algemeen aanvaar dat die dialektiese teologie ’n groot invloed op Hervormde teologie uitoefen. Prof Jimmie Loader het by geleentheid geskryf dat daar ’n natuurlike ontwikkeling is vanaf die etiese teologie (wat ons in die vorige aflewering bespreek het) na...
af
af