Gemeente Magaliesmoot is op 20 November 1970 gestig en vier dus vanjaar hul 50ste herdenking. Magaliesmoot se storie is die verhaal van ’n geloofsfamilie, want die gemeente is bekend vir hegte vriendskapsbande en ’n familiale karakter.

Gemeente Magaliesmoot het op 20 November 1970 van Wesmoot afgestig en was aanvanklik in kombinasie met Gemeente Wesmoot. Albei gemeentes is deur wyle ds GPJ Grobler bedien.

Prof PS Dreyer het die gemeente van 1972 tot 1979 bedien. Toe prof Dreyer op 22 Oktober 1977 die eerste sooi gespit het om ’n kerkgebou op te rig, het daar ’n oomblik se gewyde stilte geheers. Sewe jaar voor daardie dag reeds is die eerste saadjies vir voltydse bediening in hierdie omgewing gesaai. Dat daardie saad met rasse skrede begin groei en geblom het, lei geen twyfel nie. Vandag, 50 jaar later, gaan die gemeente steeds voort met haar bediening. Dat daar stuikelblokke deur die jare was, daaroor wonder niemand nie. Met die hulp van Bo, die ywer en oorgawe van kundige lidmate, kerkrade oor die jare en deur gesonde interaksie met buurgemeentes en instansies uit die gemeenskap, is krisisse telkens afgeweer.

Dr SP Pretorius het van 1980 tot 1989, as eerste voltydse predikant, in hierdie ontluikende gemeente diens gedoen. Hy was ’n geliefde predikant wat vir geen uitdaging gestuit het nie. Onder sy leiding het onder andere die kerksaal en kategeseklasse tot stand gekom.

Sedert 1995 is die gemeente deur slegs twee voltydse en een deeltydse predikant bedien. Ds Wimpie Steyn dien vanaf 1990 tot sy aftrede in 2010 in Magaliesmoot. Ds Steyn het diep spore in die gemeente getrap. Hy sal onthou word as prediker wat altyd deeglik voorberei was, pastor sonder gelyke en kosbare vriend van elkeen wat hom geken het.

Ds David Barnard is sedert 2011 tot tans hier werksaam. Ds Barnard se passie was, en is steeds, barmhartigheid en uitreik na die breër gemeenskap. Hy het groot moeite gedoen om bande met ander kerke en groepe in die direkte omgewing te smee.

Ds Mariët Robbertze het as deeltydse predikant van 2001 tot 2016 waardevolle diens op verskeie terreine gelewer. Dit is veral haar kreatiewe Bybelstudies en prediking wat almal steeds bybly. Die feit dat al die predikante wat by hierdie gemeente betrokke was, vir lang tydperke hier gedien het, is ’n stille getuigskrif van die hartlikheid en liefde wat almal hier ervaar het.

Die ou sêding in ons omgewing lui: As jy eers die Moot se water gedrink het, skuif jy moeilik. Die gemeente was egter bevoorreg om ook vir korter tye, maar met groot impak, van die dienste van dr WA Dreyer, ds LJ van der Linde, proff JH Barkhuizen en TFJ Dreyer gebruik te kon maak.

Die afgelope 25 jaar is verskeie groepe en komitees op die been gebring en in stand gehou. Onder andere ’n sterk groep vir senior burgers, naamlik die Goue Gerf, en groepe vir steun aan siekes en ander behoeftiges. Die klem het oor die laaste vyf jaar ook sterk geval op uitreik en bediening na buite. ’n Gemeenskapsentrum, Community Life Centre, het die lig gesien. Die gedagte was om die immergroeiende getal behoeftiges met geestelike en fisieke voedsel te ondersteun. Deur die sentrum het ’n omgeekring ontstaan wat stemme gegee het aan almal wat normaalweg nie ’n stem sou hê nie. Beraders uit die gemeente se geledere het gratis dienste aan die breër gemeenskap begin bied. ’n Motorfietsgroep, Bybel Bikers, het Bybels aan mense in die omgewing begin versprei. Die gemeente het selfs ’n oornagfasiliteit by die muurbalbaan ingerig met die oog daarop om haweloses wat slegs ’n nag se verblyf nodig het, te huisves.

Die normale Bybelstudies, Bybelskole, fondsinsamelingsgeleenthede, jeugaktiwiteite en meer, het soos altyd voortgegaan. Aangesien die kindergetalle jaarliks verminder het, is kategeseklasse gekombineer en is kinders eerder met ’n program deur ’n tweeweeklikse Kinderkerk met die evangelie bedien.

Ds David Barnard kyk met geloofsoë na die toekoms: Danksy elke lidmaat, ampsdraer en funksionaris se onbaatsugtige diens en veral liefde, is ons gesin se herinneringe aan Magaliesmoot net positief. My bede is dat Magaliesmoot steeds van krag tot krag sal gaan en deur die Here se genade ’n impak sal bly maak op die gemeenskap waarin ons dien.

*** Hierdie teks is deur ds David Barnard en Andrea van Vuren saamgestel.

(Individuele skrywers dra self verantwoordelikheid vir die feitelike inhoud van en beskouings in hul artikels.)

af
af
Deel met behulp van
Copy link