12 November – Die regte koers

Jesaja 30: 18-21 Wanneer jy die regte koers verlaat, sal jy agter jou ’n stem hoor sê: Hier is die pad, loop hierlangs. Hierdie profesie word aan die Judeërs gerig, omdat hulle ontrou was aan God. Hulle moet God se stem by monde van die profeet hoor en terugkom na die...

11 November – Vaste fondament

Matteus 7: 24-29 Hierdie is sekerlik een van Jesus se bekendste gelykenisse. Ons vind ook die tradisionele kontras tussen die wyse en die dwase man, een wat op sand bou en een wat op rots bou. In die gelykenis word daar nie veel oor die huis self gesê nie. Ons kan...
af
af