Die gewig van groetwoorde

Die gewig van groetwoorde

’n Paar weke gelede woon ek ’n teoloog van Stellenbosch se aanlyn verjaardagvieringe by – natuurlik ’n simptoom van ons tyd, dié aanlyn feesvieringe! Die geleentheid is ter ere van sy 60ste verjaardag en soos in die akademie die gebruik is, vind daar rondom hierdie...
Kerk, kultuur en ’n knertsie

Kerk, kultuur en ’n knertsie

Daar is deesdae min plek of respek in die wêreld vir ’n kerk wat met die werklikheid rekening hou. Daar word veel gewag gemaak daarvan dat die kerk haarself teenoor die heersende kultuur moet verset, die gangbare diskoers moet ontwrig en kulturele reste in die...
af
af