Hoofstuk 4:  Die vryheid van die eksegeet

Hoofstuk 4: Die vryheid van die eksegeet

DIE VRYHEID VAN DIE EKSEGEET[i] Prof BJ (Ben) Engelbrecht (1924-2011) 4.1.  Die nodigheid van eksegese Die feit dat eksegese nodig is, hang saam met die karakter van die Heilige Skrif, naamlik dat dit geen towerboek is wat kant en klaar uit die hemel tot ons gekom het...
Hoofstuk 4:  Die vryheid van die eksegeet

Voorwoord

Prof WA (Wim) Dreyer Universiteit van Pretoria Tien jaar gelede (2010) het die Algemene Kerkvergadering (AKV) van die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika (NHKA) besluit om ’n nuwe teologiese tydskrif tot stand te bring, waarin predikante van die Kerk hul navorsing...