Sketse uit die geskiedenis van die NHKA (1824-2024) Spanningslyne in kerk en teologie (1): Die Cottesloe-beraad

In die vorige bydrae is genoem dat daar bepaalde spanningslyne in die Hervormde Kerk en teologie sigbaar geword het. In die 1950’s en 1960’s is hierdie spanningslyne hoofsaaklik deur die politiek vererger, asook deur verskille ten opsigte van die Ekumeniese Beweging...
Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde teologie (4): Prof FJ (Frans) van Zyl

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde teologie (4): Prof FJ (Frans) van Zyl

Prof FJ (Frans) van Zyl (1913-2008) se bydrae tot die teologie in die Hervormde Kerk is van onskatbare waarde. Sy nadenke oor die dialektiese teologie het die Hervormde Kerk in ’n bepaalde teologiese rigting gestuur. Francois Jacobus van Zyl is gebore in die...

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde Teologie (3): Prof BJ (Ben) Engelbrecht

Prof BJ (Ben) Engelbrecht (1923-2011) het reeds in sy studentejare, deur die toedoen van prof HP Wolmarans, ’n belangstelling in die dialektiese teologie ontwikkel. Barend Jacobus Engelbrecht is gebore aan die Suikerbosrand, in Spieskloof tussen Nigel en Balfour. Hy...
af
af