Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024) Denkrigtings in Hervormde Teologie (3): Prof BJ (Ben) Engelbrecht

Prof BJ (Ben) Engelbrecht (1923-2011) het reeds in sy studentejare, deur die toedoen van prof HP Wolmarans, ’n belangstelling in die dialektiese teologie ontwikkel. Barend Jacobus Engelbrecht is gebore aan die Suikerbosrand, in Spieskloof tussen Nigel en Balfour. Hy...
af
af