Sketse uit die geskiedenis van die NHKA (1824-2024) Spanningslyne in kerk en teologie (2): Die Geyser-saak

In die vorige aflewering is aangetoon dat daar binne die teologie van die Hervormde Kerk twee duidelike strome was. Aan die een kant was daar ’n groep teoloë en predikante wat Artikel III van die Kerkwet (wat lidmaatskap tot blankes beperk) en volkskerk ondersteun...

Sketse uit die geskiedenis van die NHKA (1824-2024) Spanningslyne in kerk en teologie (1): Die Cottesloe-beraad

In die vorige bydrae is genoem dat daar bepaalde spanningslyne in die Hervormde Kerk en teologie sigbaar geword het. In die 1950’s en 1960’s is hierdie spanningslyne hoofsaaklik deur die politiek vererger, asook deur verskille ten opsigte van die Ekumeniese Beweging...
af
af