Sketse uit die geskiedenis van die NHKA (1824-2024) Spanningslyne in kerk en teologie (2): Die Geyser-saak

In die vorige aflewering is aangetoon dat daar binne die teologie van die Hervormde Kerk twee duidelike strome was. Aan die een kant was daar ’n groep teoloë en predikante wat Artikel III van die Kerkwet (wat lidmaatskap tot blankes beperk) en volkskerk ondersteun...
af
af