3 Desember – Bruikbaar vir God se koninkryk

Openbaring 3: 14-22 Die stad Laodisea was in ’n vrugbare vallei geleë. Dit het ook gelê op ’n handelsroete wat die ooste van die land met die hawestede in die weste verbind het. Laodisea was bekend vir ’n sterk ekonomie en goeie ruilhandel. Daar was ook twee ander...

2 Desember – Ons swakheid teenoor God se krag

Rigters 6: 1 – 7: 15 Gideon se verhaal is ’n verhaal van afwisselende twyfel en vertroue. Dit is ’n verhaal van menslike swakheid en beperkinge, teenoor onmeetlike Goddelike mag, liefde en geduld. Die Here roep Gideon om ’n taak te verrig, maar soos Moses van ouds...

1 Desember – Waar is U, Here?

Psalm 63 Dawid het hom in die Judawoestyn bevind toe hy hierdie woorde geuiter het. Hy ervaar fisiese dors in ’n droë en barre wêreld, maar ook geestelike dors. Hy soek na die Here. Woestynbesoeke het dikwels met vlug te make gehad. Vlug van die gewoel van besige...

Share via
Copy link
Powered by Social Snap