Die Hervormer

Julie 2019 | Jaargang 112 | Nommer 4

 

Die jeug van ons Kerk – is daar ’n polsslag of nie?

Gedurende Maart vanjaar het ’n ope uitnodiging in Blitspos verskyn waarin almal wat wou saamdink oor jeugwerk in die Kerk…

Die jeug – spesiaal en deel van ons Kerk

Lukas Maree het gesing: Môre is die jeug se dag, dit is net oumense wat na gister smag…

Hoe lyk jou skottel en handdoek?

Maar Petrus sê vir Hom: “U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie!” Daarop sê Jesus vir hom…

Uit die Woord

Hy leer ons dien

Moet kinders deelneem aan die Nagmaal?

Aan die vooraand van die 72ste Algemene Kerkvergadering stroom studiestukke, beskrywingspunte en agendas van voorlopige besprekingsvergaderings in…

Voldoen die NHKA se kategesemateriaal nog aan lidmate se behoeftes?

Tydens die bosberaad oor jeugbediening aan die einde van April vanjaar het…

Ekofeminisme en ons

Denise Ackerman, Suid-Afrikaanse teoloog, het die volgende oor Suid-Afrika gesê: …ons is ’n samelewing wat kritieke genesing in elke aspek van ons verhoudinge nodig het…

Sketse uit die geskiedenis van die Hervormde Kerk (1824-2024)

In die vorige aflewering is vertel van die stigting van die Gereformeerde Kerk in die Transvaal in 1859…

Prediking se nuwe uitdaging: Die digitale era

Dit is so maklik om predikante oor hul prediking te kritiseer, maar die uitdaging  om al sy of haar pastorale pligte na te kom…

Stoepstories: Hoekom is álle babas in dooprokke gedoop?

Oumagrootjie Stoep het op ’n dag vir Oupa Stoep ’n foto gewys van die dag toe hy gedoop is – en daar lê Oupa Stoep in sy ma se arms, netjies uitgevat in ’n dooprok!

Handgeskrewe Bybel 2018

In 2017 het ek en my vrou Duitsland besoek en by Wittenberg aangedoen tydens die Lutherfees…

’n Trotse geskiedenis

In ’n tyd waarin kerkeiendomme verkoop word en gemeentes ontbind of saamsmelt, is daar steeds gemeentes wat hoë ouderdomme bereik en dit met trots vier.

af
af
Deel met behulp van
Copy link