Die Hervormer

Junie/Julie 2024 | Jaargang 117 | Nommer 3

Laat die kindertjies speel…

Daar is min dinge wat my hart so diep raak as kinders wat lekker speel. Ek verwonder my altyd aan hoe kinders met alles en van alles ’n speletjie kan maak. Die gelag wat diep vanuit hul binneste kom. Die gefokusde frons van ’n ernstige taak wat onderneem word. Die senuweeagtige glimlag van ’n groot risiko wat oorweeg word.

Oor vryheid van uitdrukking

Elkeen het die reg op vryheid van uitdrukking – aldus artikel 16 van die Grondwet van Suid-Afrika. Die afgelope verkiesingstyd het opnuut die belangrikheid, relevansie en potensiële misbruike van hierdie reg beklemtoon.

God met ons

Lees Handelinge 1 en 2

Die openbaring vind ons in die geskiedenis van God die Vader, Jesus Christus en die Heilige Gees. In hierdie progressie vind ons die vergestalting van God se openbaring reeds in Matteus in daardie bekende benaming Immanuel: God met ons en/of God by ons.

Uit die Woord

Die belofte van die Heilige Gees

Wat beteken daardie inkvlekkie op jou duimnael vir jou?

Is verkiesings nog sinvol? Wie baat daarby?

TraumaNetwerk

TraumaNetwerk is ’n inisiatief wat ontstaan het toe kerkleiers hul kommer uitgespreek het oor die trauma wat landbouers en hul families daagliks in die gesig staar.

Werk hard, rus goed, vertrou op God

In hierdie aflewering fokus ons op die werksaamhede van prof Jaco Beyers, adjunkdekaan van UP se Fakulteit Teologie en Religie, hoof van die Departement Godsdiensstudies,  en deeltydse leraar in Gemeente Centurion-Oos.

Waarom krimp die Hervormde Kerk (en ander kerke ook)?

Die Hervormde Kerk beleef die afgelope dekades ongekende verliese aan lidmate. Wat sou die redes daarvoor wees?

Welkom aan ons nuwe taalversorger

Mej Sanet du Plessis het op Donderdag 2 Mei by die Sinodale Dienssentrum as Taalversorger/Produksiebestuurder diens aanvaar. 

Share via
Copy link
Powered by Social Snap