Ringsvergaderings 2022

Hierdie datums en vergaderplekke verander steeds. Afgevaardigdes moet hulle van die korrekte inligting vergewis. RING VERGADERPLEK DATUMS BLOEMFONTEIN Bloemfontein 22 en 23 April BOTHAVILLE Virtueel 25 en 26 April BRAKPAN Springs-Noord 3 April 09:00 BRONKHORSTSPRUIT...
’n Roetemerker op ’n nog onvoltooide reis: Prof Yolanda Dreyer se emeritaat en die baan wat sy oopgemaak het

’n Roetemerker op ’n nog onvoltooide reis: Prof Yolanda Dreyer se emeritaat en die baan wat sy oopgemaak het

Januarie 1981 en Desember 2021.Vertrek en bestemming.Begin en einde.Rus? Op Sondag 13 Februarie 2022 het prof Yolanda Dreyer die akte van emeritaat vir hoogleraars ontvang. Oudl Petro van Niekerk het die akte namens die Kommissie van die AKV oorhandig. In haar...
Uit die Woord

Uit die Woord

’n Nuwe begin Niemand skeur ’n stuk uit nuwe klere om daarmee ou klere te lap nie. As hy dit sou doen, sou die nuwe klere stukkend wees, en buitendien sal die nuwe lap nie by die ou klere pas nie. En niemand gooi nuwe wyn in ou velsakke nie. As hy dit sou doen, sal...
af
af