Hoop in beweging

Die Bybelgenootskap van Suid-Afrika se virtuele Stap/Draf/Fietsry van 21 en 22 Augustus 2021 het vir groot pret en ’n stewige inkomste gesorg. Ds Pierre Jacobs en Gemeente Outeniqua het ander gemeentes vooraf uitgedaag om hul gesamentlike afstand van 1 200 km te...

Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Jopie Fourie en die Kerk (Deel 1)

Jopie Fourie word as een van die bekendste Afrikanermartelaars beskou. ’n Held van die 1914-rebellie, met ’n kleurryke lewe van 36 jaar en ’n tragiese dood. In hierdie artikel (in twee dele) word sy verhouding met die Kerk, onder meer met gemeentes, kerkgeboue en...
Wonderlike leesstof

Wonderlike leesstof

Geagte Redaksie Ek wil u net graag hartlik bedank vir die heerlike lees aan Die Hervormer van Augustus 2021. Letterlik elkeen van die artikels was uiters interessant en lekker om te lees.Ek moet tog noem dat die volgende twee artikels besonder goed was om te lees:...
af
af