Grepe uit die geskiedenis van die NHKA: Ds Cornelis Spoelstra – miskende prediker en navorser?

125 jaar gelede het ds C Spoelstra predikant geword in die NHKA-gemeente Pretoria. Hy was die vierde predikant van die gemeente en in die SP Engelbrecht-museum word ’n foto van ’n jong ds Spoelstra vertoon; die foto het meer as ’n eeu lank in die konsistorie van die...
af
af